• Energi

    Tippingpoint bland investerare?

    En intervju med Pure Saxena om Peak Oil på CNBC. Han tror på mycket högre oljepris han pratar om $ 2-300 /fat, och stora omställningar och han ser toppen ungefär 2012. När investerare börjar förstå frågan så kan det gå fort då dom har stor påverkan på marknaden. Jag tror inte själv att vi får se så höga priser för konjunkturen kommer att dyka snabbare och priset kollapsar igen. Erik Townsend skriver så här på ett forum. Tweet