Energi

Tippingpoint bland investerare?

Print Friendly, PDF & Email

En intervju med Pure Saxena om Peak Oil på CNBC. Han tror på mycket högre oljepris han pratar om $ 2-300 /fat, och stora omställningar och han ser toppen ungefär 2012. När investerare börjar förstå frågan så kan det gå fort då dom har stor påverkan på marknaden. Jag tror inte själv att vi får se så höga priser för konjunkturen kommer att dyka snabbare och priset kollapsar igen. Erik Townsend skriver så här på ett forum.

Detta kanske är punkten då Peak oil lämnar det lite obskyra sälskapet till att vara en vedertagen åsikt som tas upp för vad den är och som man fnyser åt.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Tippingpoint bland investerare?

 1. Problemet, som jag ser det, är att när konjunkturen dyker så dyker även våra ekonomiska möjligheter att bygga ut alternativ energi.
  Vi måste snabbt ha en ersättning för oljan och lösningar baserade på kärnkraft tar för lång tid och det är dessutom troligen ont om uran redan inom tio år.
  Att skrota vår nuvaraqnde bilpark och ersätta den med elbilar är både dyrt och orealistiskt. Inte minst priset på ackumulatorerna och bristande tillgång på nödvändiga material avskräcker. Att köra tyngre fordon på ackar är helt omöjligt.
  Våra politiker har under åren skvätt småpengar på ”forskning på alternativa energikällor”. Det har mest varit för att föra oss bakom ljuset och det har ej heller gett några större tekniska resultat.
  Den enda storskaligt utbyggbara energikällan som finns i dag är vindkraft. Det spelar ingen roll hur illa Du tycker om vindkraft, det är faktiskt enda alternativet i dag.
  Det, som enligt min mening, behöver göras är:
  1 Bygg vindkraftverk motsvarande energimängden i den olja vi nu importerar.
  2 Bygg elektrolysörer för att omvandla denna energi till vätgas.
  3 Bygg pipelines för transport av vätgasen från Norrland till Sydsverige.
  4 Bygg distributionssystem och vätgaslagringsanläggningar.
  5 Konvertera nuvarande bilparken till vätgasdrift. Det är varken svårare eller dyrare än att konvertera till biogas. Denna sista post är troligen den billigaste.
  Jag inser att delar av Sverige kommer att likna pälsen på en igelkott med alla vindsnurrorna. Jag inser också att detta kommer att kosta väldigt mycket pengar.
  Denna satsning skulle ha påbörjats för minst 20 år sedan och det har sedan mycket länge varit ett känt faktum att oljan är en ändlig resurs.
  Jag hoppas att det inte är försent att satsa på en snabb utbyggnad, men jag tror att politikerna väljer en förnekelse av fakta med tragiska konsekvenser för oss alla ( även politikerna ).

 2. Hej Åke!
  Visst blir det svårare att ställa om och få fram alternativ energi, när energin blir dyrare.Dessvärre måste jag göra dig besviken eller rättare sagt David MacKay när det gäller vindkraft och förnyelsebar energi som ersättning till olja. Detsamma gäller vätgas, som idag i närmaste är en katastrof, med tanke på den nettoenergi som vätgas ger.
  Verkar som om du inte har läst boken Sustainable Energy without the Hot Air av David MacKay. Läs min recension av boken på Ställ om, så kommer du att revidera dina förhoppningar om att ersätta olja med förnybar energi.
  Vår enda chans är att inse att vi kommer att tvingas att använda mycket mindre energi än idag och ställer om. Vi kommer att att tappa 2/3-delar av den energi vi har idag. Och dessa slutsatser bygger på ren och skär matematik och kalkyler vad som är möjligt! eller som David MacKay säger sluta prata nonsens ta reda på fakta! http://stallom.se/2009/12/18/sluta-prata-nonsens-om-energi-ta-reda-pa-fakta/

 3. Hej Martin!
  Jag medger att verkningsgraden hos en elektrolysör inte är den bästa. Jag hänvisar till:
  http://www.nrel.gov/hydrogen/pdfs/44082.pdf
  Verkningsgraden anges till ca 50% .En del av detta beror på termodynamiska lagar, men då detta är en testanläggning borde man få bättre verkningsgrad i en större mer utvecklad modell.
  Som jämförelse kan man i ett ångkraftverk max få 50% av kolet/oljans värmeenergi som elkraft. Det är siffror man måste leva med.
  Det finns en stark koppling mellan vår levnadsstandard och vår energiförbrukning. Speciellt till energiförbrukningen i transportsektorn. Jag förstår att Du inte tycker om vätgas, men vad skall Du driva våra fordon med annars?
  Den enorma utbyggnad jag nämnde är vad som krävs för att behålla vår standard. Visst kan man spara, men någon drastisk minskning av behovet ger inte sparandet.
  Politikerna kommer inte att satsa tillräckligt i tid och med bristande energi hamnar vi lätt i t ex 1940-talets standard. Om vi nu kan halka tillbaka dit, vi är ju betydligt fler än vi var då. Avspärrningarna under andra världskriget visade att det var svårt att försörja 5 miljoner människor.
  Jag är inte optimist vad det gäller framtiden.

 4. Lite jakt på nätet gav följande:

  Grafen-kalcium som lagringsmedel kan lagra drygt 100 g väte/liter tankvolym och vätes energiinnehåll är 119.8 MJ/kg vilket ger:
  Väte: 12 MJ/liter tankvolym – att jämföra med
  Bensin: 32,6 MJ/liter tankvolym
  Det skulle betyda att en ca 2,7 gånger större tank ger samma körsträcka som bilen hade i originalutförande för bensin. Körsträckan per tankning kommer, med dessa siffror, bli acceptabel även med en tank i originalstorlek eller lite större.

  Ej heller vätgastanken kommer att bli ett problem vid konvertering till vätgas.

  Svenska staten bör dock köpa in sig i några utvecklingsprojekt för att få nödigvändig know-how och slippa patenttvister. Lämpligen med pengar AB Vattenfall får när de säljer av sitt Tyska kärnkraft- och kolengagement. Något som är tvunget för att komma ur pantsättningen av hela Vattenfall.

Comments are closed.