• Ekonomi

    Taleb om Black Swans

    Nassim Taleb, författaren till ”The Black Swan” och ”Fooled by Randomness”, samtal med EconTalk värd Russ Roberts om hans senaste tankar om robusthet, bräcklig, skulder, försäkringar, osäkerhet, motion, moral, kunskap, och de utmaningar som ära och berömmelse för med sig. Det finns en intressant bit om skulder. Programmet finns för avlyssning och som mp3 fil, eller i iTunes. Viktiga punkter är även nerskriven där. Uppdaterat 2018-10-18: Det finns fler podcast med Nassim Taleb på EconTalk. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet

  • Sociologi

    Trafikverkets prognosmiss!

    I dagens SvD så hävdar Trafikverket att Förbifarten kommer att vara trångt på vägarna redan 10-15 år efter invigningen 2020. Detta visar klart och tydligt att Peak Oil inte finns med i deras värld alls. För det kan inte råda någon tvivel på att då kommer vi att ha en mycket lägre oljeproduktion än nu, kanske 50% lägre. Tweet