• Ekonomi - Energi

    Du ljuger Mr Yergin säger en av grundarna av ASPO

    Daniel Yergins nya bok ”The Quest” och hans uttalande har fått organisationen ASPO att vakna till liv och slå tillbaka med full kraft. Orsaken är inte bara tveksamma för att inte säga felaktiga sifferuppgifter och kunskapsluckor. Utan att Daniel Yergin ifrågasätter trovärdigheten hos medlemmarna inom ASPO, som hävdar att kampen att förse världen med olja redan är förlorad på grund av brist på tillräckliga oljereserver. Det finns helt enkelt för lite olja i världen att utvinna. Nu träder geologen Jean Laherrère in i bilden och ger svar på tal och plockar isär David Yergins optimistiska analys, bit för bit. Det…