• Energi - Politik

    Demokratin och politik

    Som av en händelse så publicerades det i dag två artiklar om politik och demokrati och dess problem, de är olika men i grunden rätt lika. I Understreckaren i dag så tar Erik Åsard upp en artiklar som Journal of Democracy hade. Man skriver där att demokratin var på frammarsch fram till 2006, detta sammanträffar rätt bra med pristoppen 2008 då oljepriset gick upp till $147 fatet. Sedan är det 18 länder som gått mot mindre demokrati. Någon direkt förklaring mer än detta stycke finns inte. Den viktigaste orsaken är enligt Diamond regeringsmaktens förfall, som på många håll tagit sig uttryck…

  • Ekologi - Ekonomi - Energi

    Internet i krisens spår en hobbyverksamhet för datanördar

    Dave Pollard har publicerat en ny artikel ”Living Disconnected” i sin blogg ”how to save the world”, där han funderar vidare på ett liv utan Internet. Han väver nu också in ekonomikrisen och den kommande energikrisen, som långsamt förvandlar Internet från ett gemensamt viktigt kommunikationsverktyg till en hobbyverksamhet för datanördar. Skälen är många till varför Internet kommer att bli omöjlig att hålla igång framöver: Internet kräver mycket el till driften och annan fossil energi för underhåll av infrastrukturen. Inkomster för att hålla igång telekommunikationstjänsterna kommer att minska. (Det som först fallerade under depressionen på 1930-talet var el- och teleservicen. Bolagen…