• Ekologi

    Film om järnåldern.

    En dokumentärfilm om järn hade nyligen premiär av en oberoende filmproducent, Davoud Gerami. Utan järn och stål skulle vår civilisation inte överleva. Age of Iron takes viewers on a journey through Asia in its poetic critique of global capitalism, dissecting the system’s inherent byproducts along the way: exploitation of the masses in the political South and alienation of the masses in the affluent North. Tweet

  • Ekologi

    Filmpremiär! Planet of the Humans.

    I dessa tider så har Michael Moore beslutat att släppa filmen ”Planet of the Humans” fritt till alla för det är en viktig film. Filmen släpps i samband med 55-årsjubileet för Earth Day och när Covid-19 pandemin rasar och har stängt ner stora delar av samhället. Jeff Gibbs är writer/producer/director tillsammans med Ozzie Zehner av ”Planet of the Humans”. Ett citat från Jeff säger allt: Have we environmentalists fallen for illusions, ‘green’ illusions, that are anything but green, because we’re scared that this is the end — and we’ve pinned all our hopes on things like solar panels and wind…