• Ekonomi

    Keynes Hayek Rap Videos

    EconTalk’s Russ Roberts och John Papola har gjort en ny video om ekonomi och om personerna Hayek och Keynes. Detta är den andra videon den första hette Boom and Bust. Dom kommer in på att ekonomi inte är som en bil utan är mycket mer komplext som inte låter sig styras med några spakar. Tweet

  • Ekonomi

    Taleb om Black Swans

    Nassim Taleb, författaren till ”The Black Swan” och ”Fooled by Randomness”, samtal med EconTalk värd Russ Roberts om hans senaste tankar om robusthet, bräcklig, skulder, försäkringar, osäkerhet, motion, moral, kunskap, och de utmaningar som ära och berömmelse för med sig. Det finns en intressant bit om skulder. Programmet finns för avlyssning och som mp3 fil, eller i iTunes. Viktiga punkter är även nerskriven där. Uppdaterat 2018-10-18: Det finns fler podcast med Nassim Taleb på EconTalk. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet