• Ekologi

    Flaskhalseffekten och mänskligheten

    I periodens omröstning så frågar vi oss om jordens befolkningen kan nå ca 9 miljarder 2050? Det finns några som har funderat på detta. För många börjar det gå upp att vi snart kommer till en obehaglig övergång. Detta kallas flaskhalseffekten eller på engelska Population bottleneck, är en händelse i evolutionen när en stor delar av en art dör ut på grund av omständigheter som påverkar dess livsbetingelser. Tweet