• Ekologi - Ekonomi - Energi

    Internet i krisens spår en hobbyverksamhet för datanördar

    Dave Pollard har publicerat en ny artikel ”Living Disconnected” i sin blogg ”how to save the world”, där han funderar vidare på ett liv utan Internet. Han väver nu också in ekonomikrisen och den kommande energikrisen, som långsamt förvandlar Internet från ett gemensamt viktigt kommunikationsverktyg till en hobbyverksamhet för datanördar. Skälen är många till varför Internet kommer att bli omöjlig att hålla igång framöver: Internet kräver mycket el till driften och annan fossil energi för underhåll av infrastrukturen. Inkomster för att hålla igång telekommunikationstjänsterna kommer att minska. (Det som först fallerade under depressionen på 1930-talet var el- och teleservicen. Bolagen…