• Ekologi

    Sammanfattning på vårt predikament.

    Hugh Montgomery gör här en kort, 40 minuter, sammanfattning av vårt prekära läge och beskriver hur mycket resurser som jordens befolkning kräver.  Och då har inte kommit in på minskande energimängder eller den växande skuldbubblan. Ett sitat från honom: Without climate change we are in terrible terrible trouble. If you add in climate change our situation becomes absolutely desperate. Tweet