• Ekonomi - Energi - Politik

    Siffror om oljereserver otillförlitliga!

    Så skriver fransmannen Jean Laherrére i sitt sista gästinlägg i OilDrum. De fakta som finns om olje- och gasproduktionen i världen är otillförlitliga och FN borde kräva att varje land publicerar sanna, uppdaterade och fullständiga datauppgifter om energi. Detta är särskilt viktigt för fossila bränslen, som snart kommer att minska på grund av begränsat utbud av energi. De amerikanska SEC-reglerna bör ändras i syfte att redovisa medelvärde (2P) av oljereserver (proven and probable) istället för bevisade reserver. (Kjell Aleklett reder ut begreppen nedan.) Tweet

  • Ekonomi - Energi

    Du ljuger Mr Yergin säger en av grundarna av ASPO

    Daniel Yergins nya bok ”The Quest” och hans uttalande har fått organisationen ASPO att vakna till liv och slå tillbaka med full kraft. Orsaken är inte bara tveksamma för att inte säga felaktiga sifferuppgifter och kunskapsluckor. Utan att Daniel Yergin ifrågasätter trovärdigheten hos medlemmarna inom ASPO, som hävdar att kampen att förse världen med olja redan är förlorad på grund av brist på tillräckliga oljereserver. Det finns helt enkelt för lite olja i världen att utvinna. Nu träder geologen Jean Laherrère in i bilden och ger svar på tal och plockar isär David Yergins optimistiska analys, bit för bit. Det…