• Ekonomi - Energi - Sociologi

    Ekonomer och Peak Oil

    Ekonomer har länge velat att Ekonomi ska bli betraktat som en vetenskap och ha kopplingar till Newton, de har även lyckats få ett pris till Alfred Nobel minne av Kungliga Vetenskapsakademin. Men ekonomer har ”glömt” bort energi och Termodynamikens lagar. Energi kan inte skapas eller förstöras Vid alla energiomvandlingar förbrukas energins kvalitet Detta är tillräckligt för att diskvalificera ”vetenskapen” Tweet