Ekonomi - Energi - Sociologi

Ekonomer och Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

Ekonomer har länge velat att Ekonomi ska bli betraktat som en vetenskap och ha kopplingar till Newton, de har även lyckats få ett pris till Alfred Nobel minne av Kungliga Vetenskapsakademin. Men ekonomer har ”glömt” bort energi och Termodynamikens lagar.

  • Energi kan inte skapas eller förstöras
  • Vid alla energiomvandlingar förbrukas energins kvalitet

Detta är tillräckligt för att diskvalificera ”vetenskapen”

Det finns två olika skolor inom ekonomin, Keynes och den Österrikiska eller Neo-classiska. Efter andra världskriget har Keynes var den företrädande ekonomiska skolan. Under denna tid har det inte funnits några resursbegränsningar inom energisektorn, men detta kommer att bli ”monstret under sängen” för ekonomerna, då resursbegränsningar aldrig har varit några problem under historisk tid. Vi har även levt i en värld med inflations under samma tid, så det är svårt att alls föreställa sig hur deflation påverkar oss. Och den smutsiga sanningen är att det inte finns en ”ekonomisk teori” som det finns inom fysik eller biologi. Utan Ekonomer har olika knappar som dom skruvar och pilar på och drar dom ”rätta” slutsatsen som passar deras åsikt och passar uppdragsgivaren. Sedan finns en annan variant av ekonomer som även tittar på historiska paralleller och tar med detta i  sina slutsatser, detta kanske ger en liten högre trovärdighet.

Hur kommer de olika skolorna att förhålla sig till Peak Oil? Är det mer pengar in i systemet för Keynes och att marknaden löser dilemmat? Detta kanske kommer att bli en ny teologi ”teori”.

Ska Ekonomi ligga inom något område borde det vara social vetenskap eller religion, och Ekonomi skulle behandlas som sådan och inte ligga till grund för långsiktiga planeringar och prognoser om framtiden. Och utbildningen borde innehålla som de grundläggande ämnena Termodynamik, Ekologi och Demografi.

Bland Nobelprisen finns två priser som inte är vetenskapliga och det är Litteraturpriset och Fredspriset där Ekonomipriset hör hemma, dessa priser är inte grundade på vetenskapliga fakta utan tro och tyckande.

Källor:

The Oil DrumAmbrose Evans-PritchardBradford DeLong,

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Ekonomer och Peak Oil

  1. Ekonomin styrs av egoism och girighet och inte av vare sig energi eller exergi. Men det är därför ekonomer aldrig tänkt bli naturvetare, matten är för svår.

  2. Själv skiljer jag på nationalekonomer och ordinära sifferekonomer som jobbar med debet och kredit och befinner sig mer i nuet. De senare kan jag acceptera då de inte kan göra så mkt skada och är ganska oförargliga och bitvis mer liknar clowner, när de står i TV och uttalar sig om framtiden, prognostiserar och tycker mycket på väldigt lösa grunder. Ibland undrar jag vad de har för självbild!

    Nationalekonomins enda bidrag är att i bästa fall i efterhand förklara vad som hänt grundat på empiriska siffror. Nationalekonomin är alldeles för komplex för att med utgångspunkt från historiska data sia om framtiden om man gör si eller så. I ett komplext sammanhang är det omöjligt att fastställa orsakssambanden. Kanske är det så att nationalekonomin har förenklat sammanhangen och medvetet bortser från termodynamiken och kommande brist på naturresurser. Det blir liksom lite enklare då. Och vem bryr sig!?

    Nationalekonomi är som du skriver mer att betrakta som en gökunge och definitivt inte någon vetenskap. Och det är beklagligt att dessa profeter betraktas som professionella yrkesmän. Nån gång måste väl ljuden skalla: Kejsaren är naken!

Comments are closed.