• Ekologi - Energi

    Varning för skiffergas utvinning från Kanada

    Kanadensiska forskare varnar för att skiffergas utvinningen har gått för fort. Fram till i dag har 150 000 horisontala brunnar gjorts i nordamerika. För även om själva tekniken för utvinning är förstådd, så är de långsiktiga miljökonsekvenser dåligt studerade. Bland de områden där de dåliga eller osäkra miljökonsekvenser är: Tweet

  • Ekonomi - Energi

    Energigaserna – räddningen för industrin och miljön?

    Onsdag den 6 februari 2013 håller Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv och Plast- & Kemiföretagen ett kostnadsfritt seminarium. Under seminariet beskrivs industrins behov av energilösningar både ur ett svenskt, nordiskt och globalt perspektiv. Vi får höra hur representanter från gruvindustri, raffinaderi, livsmedels- och byggindustrin ser på deras företags energibehov och varför de väljer energigaser. Tweet