• Energi

    Personlighets typer bland läsarna.

    Jag läste denna text för ett tag sedan på Do the Math (DtM) och började fundera på vad det betydde. Innan hade Peak Prosperity (PP) haft en liknade. Så nu gjorde vi en här för se hur det låg till över här. Resultatet överensstämmer med både DtM och PP även om urvalet är mycket lägre. Man kan diskutera detta med personlighetstester och dess nytta men nu använder vi Myers-Brigg rätt eller fel, för det var den som användes på de andra platserna. Tweet