Energi

Personlighets typer bland läsarna.

Print Friendly, PDF & Email

Jag läste denna text för ett tag sedan på Do the Math (DtM) och började fundera på vad det betydde. Innan hade Peak Prosperity (PP) haft en liknade. Så nu gjorde vi en här för se hur det låg till över här. Resultatet överensstämmer med både DtM och PP även om urvalet är mycket lägre.
Man kan diskutera detta med personlighetstester och dess nytta men nu använder vi Myers-Brigg rätt eller fel, för det var den som användes på de andra platserna.
Som ni ser så har flest kommit fram till att dom tillhör typ INTJ precis som på PP och DtM. Koden består av fyra bokstäver i denna ordning E/I, S/N, F/T och P/J

 • Extraversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot människor och ting i den yttre världen.
 • Introversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot idéer och koncept i den inre världen.
 • Sinnesförnimmelse: Uppfattning av världen sker direkt via de fem sinnena. Det primära intresset ligger i det befintliga.
 • Intuition: Uppfattning av världen sker indirekt via det undermedvetna. Det primära intresset ligger i möjligheter.
 • Tanke: Beslutsfattande grundas på logik och objektivitet.
 • Känsla: Beslutsfattande grundas på subjektivitet.
 • Bedömning: Hantering av den yttre världen sker helst genom bedömning.
 • Perception: Hantering av den yttre världen sker helst genom perception.

Enligt uppgift från USA så är ca 2% av befolkningen i gruppen INTJ, att det skulle vara mycket annorlunda i Sverige tror jag inte. Tim Murphy fortsätter sedan med en djupare analys. I dag måndag den 1 juni så har 62% av läsarna klickat i gruppen INTJ, detta är även högre än på DtM, kan kanske bero på att Peak Oil är mer tekniskt.

Det ser ut som hur mycket vi än försöker att informera om vårt predikament så kommer vi inte fram mer än till en liten del av befolkningen. Tim slutar sin analys så här:

This personality analysis helps me understand the scope of the challenge. It mostly serves to reinforce my concern. It seems we have a built-in impediment to preventive mitigation for unprecedented crises. At some level, it just makes me feel resigned: no hope in politicians, now no hope in human nature.

Här är alla 16 personlighetstyperna på svenska.
INFP  Intuitiv, känslomässig, nyfiken och introspektiv 
ENFP Intuitiv, känslomässig, nyfiken och utforskande 
ISFP  Perceptiv, känslomässig, nyfiken och introspektiv 
ESFP Perceptiv, känslomässig, nyfiken och utforskande 
ISTP  Perceptiv, analytisk, nyfiken och introspektiv 
ESTP Perceptiv, analytisk, nyfiken och utforskande 
INTP Intuitiv, analytisk, nyfiken och introspektiv 
ENTP Intuitiv, analytisk, nyfiken och utforskande 
ISFJ  Perceptiv, känslomässig, organiserad och introspektiv 
ESFJ Perceptiv, känslomässig, organiserad och utforskande 
ISTJ  Perceptiv, analytisk, organiserad och introspektiv 
ESTJ Perceptiv, analytisk, organiserad och utforskande 
INFJ  Intuitiv, känslomässig, organiserad och introspektiv 
ENFJ Intuitiv, känslomässig, organiserad och utforskande 
INTJ Intuitiv, analytisk, organiserad och introspektiv 
ENTJ Intuitiv, analytisk, organiserad och utforskande

[poll id=”46″]

Med detta stänger vi formuläret för registrering, det går att göra testen fortfarande.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

Programmed to Ignore? | Do the Math.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Personlighets typer bland läsarna.

 1. Jaha, och sen har vi alla som liksom jag struntat i att svara på grund av att de har en personlighet som gör att det känns ointressant :-)
  Och bara 40 svar var väl lite väl dåligt statistiskt underlag :-)

Comments are closed.