• Ekonomi - Energi

    National Geographic Documentär om olja

    National Geographic (NG) har kört en dokumentär om olja som heter ”Ran Out of Oil” Handlingen är att olja försvinner från en dag till en annan, det som många felaktigt tror är Peak Oil, detta är något som inte kan hända. Däremot skulle det finansiella systemet kunna komma närmare en sådan händelse. Tweet

  • Energi

    Peak kol redan 2011 säger ny studie

    I en artikel i National Geographic referas till en studie av Tad Patzek, på Department of Petroleum and Geosystems Engineering på University of Texas i Austin, och publiserad i augusti nummret  av Energy, att vid mitten av århundradet, kommer världens kol brytning att ge enbart hälften så mycket energi som den energi vi får ut i dag. Tweet