• Ekonomi - Energi

    Visionsgruppen anordnar: Hur blir ekonomin hållbar?

    Den 3 mars klockan 19 på ABF Sveavägen 41 i Stockholm annordnas en kväll i serien När larmen tystnar… Hur blir ekonomin hållbar? Om dessa svåra och viktiga frågor talar och samtalar kvällens inbjudna gäster, Mikael Malmaeus och Torbjörn Lahti. Måste vi verkligen ha tillväxt till varje pris? – Trots att vi vet att det i längden är ett orimligt krav. Och trots att vi inte har några tekniska lösningar som kan ”styra om” den stora omfördelning av materia och energi i ekosystemet, som vår varuproduktion ger upphov till, så att den kan fortsätta i samma takt utan att hota…