Ekonomi

0-tillväxt är inte tillräckligt

Print Friendly, PDF & Email

Det har kommet en artikel om Nerväxt motsatsen till Tillväxt.

Hur kommer ett samhälle att fungera om det inte finns tillväxt, eller ens Noll-tillväxt som ”steady state” ekonomer förespråkar.

Att inrätta ett samhälle för Nerväxt (de-growth) kommer att bli oerhört komplicerat.

I en 0-tillväxt så finns dessa problem

  • Ränta mycket låg eller noll.
  • Investeringar kan bara göras i samma takt som avskrivning
  • Pensionssystemet måste göras om.
  • Mer statlig planer och styrning.
  • Mindre Industrier, Försäkringsbolag och Banker.
  • En helt annan arbetsmarknad.

För att ha 0-tillväxt eller Nerväxt så måste marknadsekonomin också skrotas. Tillväxt är inbyggt i hela principen med marknadsekonomi, växa eller dö. Det är marknaden som styr våra social regler, inte vi människor. Som det står i artikeln om marknaden:

In this arena you can seek to maximize wealth through buying and selling without any concern for loyalty, friendship, the welfare of others, the effects on the environment, the damage to social cohesion, the enrichment and impoverishment that results, whether outcomes are just or respect human rights.

Om vi i den rika delen av världen gick över till 0-tillväxt så skulle detta räcka för att hindra vårt överutnyttjande av Jorden.

I och med en framtid med knappa resurser så måste ett vitalt samhälle vara baserat på sparsamhet, själv-tillräckligt, enkelhet, och lokalanpassat. Detta kommer inta att fungera om inte ekonomin är lokalt styrd, och styrd för de egna behoven i motsatts till att göra vinst. Detta leder även till att demokratier kommer att ha en annan form än i dag. Centrala myndigheter och stora organisationer kommer inte att finnas.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “0-tillväxt är inte tillräckligt

  1. Vilken politiker skulle gå med på en noll-tillväxt. Vilka vanlig svensson eller ta kines, amerikan för den delen, skulle gå ,med på det?
    Det är bäst att inse att vi kommer dö inom 100år men det är nog för det bästa.

  2. Marknadsekonomi kan nog fortfarande finnas. Det fanns även på medeltiden, som i princip var en steady-state-ekonomi. Det handlar mer om vilken typ av marknad. Inte en växande som idag.

Comments are closed.