• Ekonomi - Energi

    Economics for the future – Beyond the superorganism

    Nate Hagens har skrivit en artikel i Ecological Economics 169 (2020) som också är första numret. Detta är huvudpunkterna i artikeln: Vi saknar en sammanhängande karta över hur beteende, ekonomi och miljö samverkar. Det globala mänskliga samhället fungerar som en dissipativ superorganism. Klimatförändringar är bara ett av många symtom som härrör från denna tillväxtdynamik. Kulturellt behöver denna ”Superorganism” inte bli Homo sapiens öde. Tweet

  • Ekonomi - Energi

    Art Berman – År inte årtionde av skifferolja.

    Vi har från många hört talas om skiffer revolutionen i USA, och USA som det nya Saudiarabien, att USA har hundra år med gas, USA kan hjälpa Europa att komma ur Rysslands energiberoende. I detta föredrag så dissekerar Art Berman det hela och kommer till en helt annan slutsats och på resan beskriver han kopplingen till Ekonomin och hur ZIRP påverkat priset på olja. Föredraget är på drygt 1 timme med Q&A på slutet. Bilderna som han använder finns här som pdf. Det är en väl värd tid att titta på föredraget. Tweet