• Ekonomi - Energi - Politik

    IEA och oljeskymningen

    Den 5 februari var IEA med Maria van der Hoeven i spetsen här och presenterade rapporten ”IEA Review Sweden 2013” och vi får ett gott betyg av IEA. Slutsatserna är i rapporten är: Sverige har fått en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning Sverige har genomfört stora satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet Sverige har åstadkommit en kostnadseffektiv utbyggnad av den förnybara energin genom det gröna elcertifikatssystemet Sverige har ambitiösa och långsiktiga mål för att minska koldioxidutsläppen och öka den förnybara energin Sverige har, tillsammans med sina nordiska grannar, fortsatt integrationen av elmarknaden. Tweet