• Ekonomi - Energi - Politik

    Rob Hirsch: Global peakoil är otvetydig och odiskutabel – den kommer!

    Rob Hirsch är trots allt optimist och menar att det går att ta sig igenom dessa utmaningar, men att det kommer att bli smärtsamt! I en aktuell föreläsning, nov 2012 från Toledo universitet i Ohio USA sammanfattar Rob Hirsch: 1. Olja är en ändlig resurs som minskar snabbt, att världsproduktionen av olja minskar är otvetydigt och odiskutabelt. Det enda som är oklart är när minskningen börjar bli påtaglig och gripa in i våra liv. 2. Det kommer att bli stora ekonomiska konsekvenser, därför att olja dominerar våra liv totalt. 3. Det finns ingen quick-fix och minskningen kräver en massiv förändring…

  • Ekonomi - Energi - Politik

    Oljeimporten knäcker USA:s ekonomi

    Igår passerade USA:s statsskuld 15000 miljarder dollar. Det är en ökning med 45 % bara under Obamas tid som president. Och USA närmare sig med stormsteg det maximala underskott som kongressen godkänt. USA:s skenande underskott och miserabla ekonomi har de senaste månaderna kommit i skymundan av EURO-krisen inom EU. Men snart startar en ny förhandlingsrunda i hopp om att kunna spä på underskottet ytterligare, för att kunna rulla ekonomin vidare några månader eller ett halvår till, innan…. ? Samtidigt stiger kostnaderna för att importera olja. Och tidigare erfarenheter, bl a från 2008, visar att ett importpris runt 100 dollar per…