Ekonomi - Energi - Politik

Oljeimporten knäcker USA:s ekonomi

Print Friendly, PDF & Email

Igår passerade USA:s statsskuld 15000 miljarder dollar. Det är en ökning med 45 % bara under Obamas tid som president. Och USA närmare sig med stormsteg det maximala underskott som kongressen godkänt. USA:s skenande underskott och miserabla ekonomi har de senaste månaderna kommit i skymundan av EURO-krisen inom EU. Men snart startar en ny förhandlingsrunda i hopp om att kunna spä på underskottet ytterligare, för att kunna rulla ekonomin vidare några månader eller ett halvår till, innan…. ?

Samtidigt stiger kostnaderna för att importera olja. Och tidigare erfarenheter, bl a från 2008, visar att ett importpris runt 100 dollar per fat hotar amerikansk ekonomi.

Den amerikanska ekonomin har bara fått en tillfällig andhämtningspaus genom att statsskulden tillåtits öka, men problemen kvarstår. Det går inte att i längden klara av ett galopperande underskott av statsskulden genom mer skulder. Men vilka alternativ finns när allt större andel av budgeten går till import av olja?

Jo, att producera sin egen olja!

Och det är precis vad finansmannen och miljardären T. Boone Pickens hävdar i en aktuell TV-intervju i CNBC från den 16 november. Men hur många har inte insett och påstått detta tidigare!

We need to get off OPEC oil now, and we have the resources to do it, says T. Boone Pickens. Things are going fall apart in the Middle East, and soon. Saudi Arabia is on the brink, and at 9.7M bpd in production, if they come off line we’ll be looking at oil prices around $300 – $500 a barrel. That risk, plus the trillions of dollars in cost savings we would get from pulling our military forces out of the region, Pickens says, more than justifies ramping up our own production at home. Citat från bloggen Seeking Alpha, MARKET CURRENTS. real-time news and commentary for investors.

Det är mycket som Mr Pickens säger och påstår, i denna TV-intervju i CNBC, som man kan undra över. Visst ingen tror väl att Saudi för all framtid kommer att kunna exportera olja till USA. Om det har med kungens ålder 85 år att göra, kan man fråga sig.
Och visst borde USA göra sig kvitt OPEC, som skär guld med täljknivar tack vare USA:s hunger efter olja.

Det är också korrekt att Saudi behöver ett exportpris på 94 dollar per fat, för att ratta runt ekonomin i landet och detta tär på USA:s ekonomi. Ett oljepris över 100 dollar under lång tid har visat sig förödande för alla ekonomier. När kostnaden för oljeimporten överstiger 8 % av BNP är gränsen nådd, ekonomin mår dåligt och börjar krackelera och riskerar att kollapsa.

Finansmannen T. Boone Pickens optimistiska syn på USA:s möjlighet att själva producera olja är just amerikansk. Vill man så går det!. Men hur trovärdigt är detta? Och hur trovärdig är T Boone Pickens? Antar att oljan som ska rädda USA är unconventional oil m a o shalegas och tjärsand. Allt tyder på att shalegasexploateringen enbart är ett börsrally och fortsätter så länge det pumpas in nytt kapital i verksamheten. Fortfarande tjänar man inga pengar på själva utvinningen  trots att man plockat de lägst hängande frukterna först. Detta har flera skrivit om bl a en artikel i Energy Bulletin: Selling Oil Illusion- American Style. Ursprungligen publicerad av Chris Martensson.

Pickens utspel och optimism ser jag mer som ett sätt att få ytterligare kapital för att hålla igång en från början dödsdömd shalegasutvinning i USA. EROEI:n är dessvärre alldeles för låg.

Maximum Energi Return On Energy

Det krävs alldeles för mycket energi för att få fram flytande bränsle ur skiffern.
Men att få fram flytande bränsle verkar vara det primära målet, oavsett kostnad och energikvalitet. Det var också Rob Hirsch budskap på ASPO-konferensen i förra veckan. Det råder inte någon allvarlig energibrist just nu, men bristen på flytande bränsle är allvarlig, sa Rob Hirsch.
Och hur länge kan denna tveksamma utvinning av ”unconventional oil” fortsätta, där lönsamheten är skriven i stjärnorna?

 Bloggen Osunt har också skrivit om börsbluffen skifferolja.New York Times skriver oxå om skiffergas och dess tveksamma framtid

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

5 Comments on “Oljeimporten knäcker USA:s ekonomi

  1. Dödsryckningar inifrån I-världens, Kapitalismens och Konsumismens pågående upplösning gestaltas så fort ngn yeankare öppnar truten. Förresten, dödsryckningar av samma orsaker känns, närmast som jordskalv, inifrån EU också. Och från Sveriges regering OCH Opposition!!!

  2. Hej Magnus! Det känns onekligen som om vi lever lite på lånad tid. Hur länge ska trixandet och fixandet hålla igång vårt ekonomiska system? Som trots allt bygger på billig flödande energi och billigt kapital. ”Rätten för alla människor att handla fritt med varandra” som du skriver bygger dessvärre på god tillgång på det som kommer att bli brist på.

  3. Rätten för alla människor att handla fritt med varandra som stapelvaror, eller?

  4. Att man kan handla utan att lagar eller maffia förbjuder det innebär inte rätt till gratis frakt. Oavsett hur dyra bränslena blir gör friheter inklusive ekonomiska friheter nytta för människors möjligheter att göra så gott de kan. Börjar man reglera allt slutar det med att bara de stenrika och de som bestämmer över reglerna kan styra sin egna liv.

    Och ja vi lever på lånad tid, det gäller att investera klokt medan det finns tid och odla både kulturer och marknader för att göra förändringen så behaglig som möjligt.

Comments are closed.