Ekologi - Ekonomi - Energi

Vi befinner oss i en nollsummevärld.

Print Friendly, PDF & Email

Det sa Jeff Rubin på ASPO-konferensen i Washington DC i början av november 2011. Han beskrev också hur vi kom ur oljechocken 2008, tack vare de största finanspolitiska stimulansåtgärderna under hela efterkrigstiden.
Det enda hoppet att kunna betala tillbaka dessa enorma skulder vi dragit på oss är med ökad tillväxt. En tillväxt som dessvärre lyser med sin frånvaro, eftersom vi är tillbaka på ett oljepris på 100 dollar per fat, utan tillväxt.

Den nuvarande oljekrisen är inte en chock, enligt Rubin – det är den nya verkligheten. Han räknar med hög arbetslöshet, stängda nationsgränser, minimala statliga stimulanspaket och sänkta offentliga utgifter. En värld utan ständig ökad oljeförbrukning är en värld utan tillväxt. Om Kina får en fortsatt ekonomisk tillväxt (och det tror han ) så sker det på bekostnad av USA:s och OECD:s ekonomier, som då måste krympa. Kort sagt: Vi befinner oss i en nollsummevärld.

Dag 2 inleddes med Robert Hirsch, författare till Hirsch-rapporten från 2005. Han  konstaterade att vi inte har ett energiproblem på kort sikt, utan vi har problem att få fram flytande bränslen. På längre sikt menade Hirsch att förnybar energi är lösningen.
Den nuvarande oljeproduktionen, som legat på en platå sen 2004, kommer att falla inom 1-4 år. Rob Hirsch tror att ransonering kommer att bli svårt att genomföra och ser framför sig en lösning, där gasformiga bränslen görs flytande (X-to liquids). Idag har vi investerat och låst fast oss i maskiner, utrustning och en infrastruktur som kräver flytande bränslen. Däremot tror Rob Hirsch att elektrifiering av transporterna är en långsiktig lösning.

Vi kommer att få uppleva samma oljechock som 1973 och 1979 tillsammans med panik, varubrist, inflation, lågkonjunktur och arbetslöshet. När konsekvenserna av peakoil/oljetoppen sjunker in i medborgarnas medvetande kommer klimatförändringarna att blekna bort i betydelse för många människor.

Robert Rapier som skriver i  R Squared Energy Blog gav sin syn på energisituationen i världen. Vi ligger kvar på en produktionsnivå på 85 milj fat per dag vilket inkluderar alla flytande bränslen inkl etanol, NGL shaleolja, mfl. Han noterar att för de flesta människor finns inte peakoil i sinnevärlden och att de flesta tror att det finns en lösning ”därute”.

EROEI-faktorn blir allt sämre globalt för alla fossila bränslen. Många biobränslen har endast en EROEI omkring 2:1 och kommer därför aldrig kunna ersätta oljan. Rapier tror att CO2-utsläppen kommer att öka pga av stor efterfrågan på olja och andra fossila bränslen i utvecklingsländerna.

Ken Zweibel är chef för George Washington University Solar institutet. Han har arbetat med solceller i 30 år. Solen är en enorm resurs menar han, därför är solceller och elektrifieringen av transporter en del av vår långsiktiga lösning. Enligt Ken, har moderna PV-system en återbetalningstid på 1 till 2 år enligt EROEI-beräkningar. Med tanke på att solcellernas effekt försämras så långsamt, kan dagens solpaneler fungera i mer än 50 år. En stor fördel med solceller jämfört med andra system är de mycket låga drift-och underhållskostnaderna, som kan vara så låga som 1 cent/kWh.

Wes Jackson från The Land Institute var huvudtalare under dag 2. Han riktade uppmärksamheten på en annan icke-förnybar resurs som ofta tas för given: ”Marken är viktigare än olja”, sade han, och betonade att: ”Den dagen kommer när vi tvingas sluta behandla jorden som skit.”
Enligt Jackson är ett av problemen med det moderna jordbruket den höga energiförbrukning som bl a förstör de kulturella familjebanden genom att antalet personer som driver ett jordbruk minskar. Han tror man måste vara med från barnsben för att kunna driva ett jordbruk.
På Land Institute försöker de förhindra storskalig erosion av matjorden i jordbruket genom att utveckla perenna/fleråriga grässorter så att fälten inte behöver plöjas. Gräs står för 70% av människors kalorier, i första hand ris, vete och majs. Land Institute har utvecklat, en flerårig vetesort ”Kernza” vars rötter är 10 gånger större än ettåriga sorter. Nu arbetar de på att ta fram fleråriga sorter för solrosor, ris och majs m fl.

Wes menar att vårt nuvarande kemikaliejordbruk är det största hotet mot biologisk mångfald. Och att vi borde titta på markens organismer och hela ekosystemet efter lösningar.
Han tror att vi kan bygga ett jordbruk som är mer liknar ett naturligt ekosystem om vi kunde få bort de institutionella hinder som bromsar den utvecklingen.

En sammanfattning av dagen:
-Den nuvarande oljekrisen är inte en chock – det är den nya verkligheten.
-Energieffektivitet är nästa stora investeringsobjekt.
-Solenergin är en enorm resurs – Sätt igång!
-Ingenting är mer värdefullt än ”Negawatt”.
-Peak Oil är starkt kopplad till fattigdom. Liksom socialtjänsten förskjuts inriktningen från att fördela överflöd till att hantera knapphet.
-Matjord är en icke-förnybar resurs.

Hela konferensen Peak Oil-Energy-The Economy, Truth in Energy finns på The Oil Drum: Dag 1 och  Dag 2

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

6 Comments on “Vi befinner oss i en nollsummevärld.

  1. Jag antar att det mesta av den globala kris som idag utspelar sig framför våra ögon har precis detta som bakgrund. Den politiska eliten talar hela tiden om ”tillväxten” som ska lösa de ekonomiska problemen. Senast vi försökte fördela knapphet i större skala var väl under Andra världskriget. Det gick väl hyfsat bra den gången. Idag är fallhöjden så mycket större och beredskapen i princip obefintlig. Läget är i sanning dystert.

  2. Hej Bo!
    Ungefär så uppfattar jag oxå vår nuvarande situation. I grunden behöver vi omdefiniera vad som ger livet mening att leva. Är det att få ”shoppa loss” eller finns det andra grundläggande värden?

  3. Bo Zackrisson! ”Läget är i sanning dystert”, säger du. Kan man inte se det tvärtom? Blir inte den nu pågående upplösningen av Industrialism – Kapitalism – Konsumism, som kommer att utmynna i ofrånkomlig totalkrasch för dessa livsfientliga, allt liv dödande ”trehövdade siamesiska trillingar”, den största gåva mänskligheten kan få, oavsett önskad eller oönskad?

    Problem? Förvisso! Men i grunden angenäma. Människan ”slungas under buller å bång” ut ur slaveriet under Penningens själsdestruerande tortyrkammare – in i ett liv av värdighet, självrespekt, ansvarstagande, återtagen moral, etiska fullvärdiga värderingar, omtanke om barn och efterkommande och JORDEN, alltså ett liv i återtagande av sin fulla MÄNSKLIGHET, sin rätt att vara MÄNNISKA – UTAN ATT BEHÖVA SKÄMMAS FÖR DENNA BENÄMNING , som NU!!!

  4. Vår nuvarande gigantiska globala skuldbubbla har byggts upp under 40 år. Inkomsterna från finansmarknaderna har stigit från 4 % till 40 % av BNP. Den reala ekonomin har fått en kraftig slagsida som måste återställas. Alla sitter i samma båt EU, USA, Kina och hela världen kommer att drabbas.

Comments are closed.