Ekologi - Energi

Biobränsle och biologisk mångfald i konflikt

Print Friendly, PDF & Email

EU’s mål med att öka andel biobränsle kan äventyra den biologiska mångfalden varna forskar på European Commission’s Joint Research Center (JRC).I en studie från International Food Policy Research Institute (IFPRI) så måste det skapas 17 000 km2 åkermark från områden i Brasilien, söder om Sahara och länder som tidigare hörde till USSR, dessa områden har hög biologisk mångfald, men med övergång till åkermark så minskar den biologiska mångfalden, hur mycket är osäkert ännu.
Dessutom säger en annan studie från EU att biobränslen har nästan lika mycket CO2 utsläpp som bensin och diesel. I studien som som har gjorts på Palmolje-odlingar så har uppskattningar tidigare varit ett utsläpp på 50 ton CO2 per hektar och år, nya siffror kommer upp i 86 ton, och om man använder EU’s Renewable Energy Directive som tittar över 20 år så blir siffran 106 ton.
Det visar sig nu att biobränslen i snitt har samma utsläpp som bensin och diesel, det är bara biobränslen från förbrukade matlagningsoljor som har mindre utsläpp av CO2.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Biobränsle och biologisk mångfald i konflikt

  1. Samma typ av konflikt finns även i Sverige, intensivt skogsbruk minskar den biologiska mångfalden på de ytor som brukas. Här tror jag på att fördela ansvaret på att bevara olika biotoper och vårda områden som kräver speciell skötsel som hagmarker och eklandskap på så många händer som möjligt i stället för att staten tar ansvaret och äger marken. Om staten äger rubbet kan staten med ett enda beslut avverka rubbet när ekonomin blir riktigt hårt ansträngd, är det fördelat på många händer kan ingen ta ett sådant beslut utan förlusten blir gradvis.

Comments are closed.