• Ekologi - Ekonomi - Energi

  Ny toppnotering i oljeutvinning

  IEA’s månadsrapport ”Oil market report” säger att världens bruttoutvinning av flytande kolväten låg på 90 miljoner fat/dag under november. Detta är en ny notering i toppnivå, men i det är en blygsam ökning; i princip ligger utvinningen på en platå runt 88-90 Mfat/dag, och här har den legat en längre tid nu. Sommaren 2008 noterades 88 Mfat/dag, men finanskrisen fick oljepriset att kollapsa, och utvinningen sjönk tillbaka till ca 85 Mfat/dag under 2009, men nu har alltså utvinningen återhämtat sig till toppnivån från 2008. Tweet

 • Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

  Hur ser peakoil ut – kollaps eller ”rost och röta”?

  ”Släpp fantasierna om plötslig kollaps å ena sidan, och fantasierna om obegränsat framåtskridande å den andra, och du får vad vi har – en lång gropig sluttning av stigande energipriser, ekonomisk kontraktion och politiskt misslyckande, avbruten då och då av en kris här, en lokal eller regional katastrof där, ett krig någon annanstans – alla mot bakgrunden av sönderfallande infrastruktur, sjunkande levnadsstandard, minskande tillgång till sjukvård och liknande tjänster, och dylikt, vilket förstås redan har hänt i USA sedan några år.” Det skriver John Michael Greere i en bloggartikel ”What Peak Oil Looks Like”  översatt av vår bloggkollega Flute. Tweet

 • Ekologi

  Genetiska ”folkmord”

  Det finns olika orsaker till att hålla tillbaka befolkningstillväxten som rökning, bilolyckor, svält mm, men myggan är effektivast av alla. Nu håller forskare på att genetisk förändra myggan med ett effekt sätt, som skulle kunna utrota arten om vi vill! Tweet

 • Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

  Saudi tillåter aldrig ett lägre oljepris än 92 dollar per fat

  I skymundan av den globala finanskrisen och kampen för eurons överlevnad, meddelade Saudi att man drar ned sin produktion av olja från 10 till 9 miljoner fat per dag. Samtidigt som man avbryter sin investeringsplan på 100 miljarder dollar, för att kunna producera 15 miljoner fat år 2020. Det främsta skälet angavs vara USA:s framgångsrika utvinning av shalegasolja, som på sikt enligt egen utsago, kommer att göra USA till exportör av olja inom några år.(Vilket många oljeanalytiker menar bara är fantasier något som vi skrivit om tidigare på ASPO Sverige) Oljeimporten knäcker USA:s ekonomi. Men bakom kulissen gömmer sig helt…

 • Ekonomi - Energi - Politik

  Skuldbubblan är inget problem utan ett predikament. Måste skrivas av menar Chris Martenson

  Vår nuvarande gigantiska globala skuldbubbla har byggts upp under 40 år. Inkomsterna från finansmarknaderna har stigit från 4 % till 40 % av BNP.  Den reala ekonomin har fått en kraftig slagsida som måste återställas. Alla sitter i samma båt EU, USA, Kina och hela världen kommer att drabbas. Chris Martenson ser inte detta som ett problem som kan lösas av ECB eller FED med ytterligare påspädning av lånat kapital och skuldsättning. Utan vi står inför ett predikament vilket betyder att någon måste ta en stor del av skulden. Det finns inte tillräckligt resurser för att betala tillbaka skulden. Skulderna måste…