Ekonomi - Energi - Politik

Skuldbubblan är inget problem utan ett predikament. Måste skrivas av menar Chris Martenson

Print Friendly, PDF & Email

Vår nuvarande gigantiska globala skuldbubbla har byggts upp under 40 år. Inkomsterna från finansmarknaderna har stigit från 4 % till 40 % av BNP.  Den reala ekonomin har fått en kraftig slagsida som måste återställas. Alla sitter i samma båt EU, USA, Kina och hela världen kommer att drabbas.

Chris Martenson ser inte detta som ett problem som kan lösas av ECB eller FED med ytterligare påspädning av lånat kapital och skuldsättning. Utan vi står inför ett predikament vilket betyder att någon måste ta en stor del av skulden. Det finns inte tillräckligt resurser för att betala tillbaka skulden. Skulderna måste helt enkelt betalas av. Det går inte att öka skulder snabbare än inkomsterna och det gäller för en familj, företag, bank eller stat.
Men den som inser vad som väntar och påbörjar sin omställning tidigt, kommer att ha en enorm fördel.

 

I videon intervjuas Chris Martenson av James Turk, direktör för stiftelsen GoldMoney. De samtalar om problemen i euroområdet och den globala ekonomin. Hur vi kan navigera nu för att undvika de allra värsta fällorna framöver. Videon är inspelad i Madrid den 16 november 2011. Samtalet är på 40 min och ger en mycket klar bild över hur vi hamnat där vi är och hur vi globalt kan ta oss ur detta predikament.

 

http://youtu.be/BsMj59hyJOQ

 

Roten till det onda och det som tynger oss globalt, enligt Chris Martenson, är att vi helt enkelt har för mycket skulder.  Därför anser han att det inte kommer att finns någon riktig lösning på eurokrisen. Den stora frågan är snarare var skulden hamnar och vem som får ta förlusterna av skulderna, som omöjligen kan återbetalas.

Bristen på politiskt ledarskap, inte bara inom EU, och ovilja att acceptera verkligheten bidrar till att förvärra nuvarande globala finanskris. Dessutom har centralbankernas penningpolitiska verktyg, som traditionellt använts för att återuppliva ekonomin, börjat ge allt mindre effekt. Problemen kvarstår och förvärras. Chris Martenson menar att den finansiella sektorn blivit alldeles för stor och sammanlänkad över nationsgränserna. Det betyder att det inte finns någon standardlösning för ett enskilt land att minimera sina skulder, utan allt hänger ihop.
Läs också tidigare inlägg med Nicole Foss och finansbubblan. Och ett långt ”bubbelinlägg” och intervju med Nicole i tidningen Effekt.

Martenson är rädd, att vårt samhälle som helhet inte är förberedd för det paradigmskifte vi står inför vare sig vi vill eller inte. Han anser att resurseffektivitet och tillgång till resurser kommer att bli mycket viktigare i framtiden. Därför gäller det att bli mer självförsörjande och mindre beroende av flytande bränslen.

Finansiellt ser han en övergång från ”papperstillgångar” till materiella tillgångar såsom jordbruksmark, skogsmark och ädelmetaller. Guld blir allt viktigare och utsikterna att vi kommer att återinföra en guldmyntfot är stora. De som har råd att diversifiera sina värdetillgångar globalt bör göra så för att därigenom minska riskerna.

Zero Hedge har skrivit en kort resumé av samtalet mellan Chris och James.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

5 Comments on “Skuldbubblan är inget problem utan ett predikament. Måste skrivas av menar Chris Martenson

 1. Så sant som Chris Martenson säger: ”Skulderna måste skrivas av.” Visst, det är uppenbart, men inte för att uppnå målet ”få världsekonomin i balans”, det målet är sekundärt, betydelselöst i jämförelse med det livsviktiga Målet: Att rädda Jorden och framtiden för våra barn och deras efterkommande.

  Skulderna är nära nog oöverskådligt gigantiska, så för att producera, konsumera och öka ländernas BNI till nödvändig nivå, så måste jorden skövlas intill öken innan tillräcklig kapitaltillväxt nått sådana monstruösa propositioner att här aktuella skulder + räntor är möjliga att sekularisera. Därtill kommer tidsaxeln brant stigande mot allt smutsigare sky, pga. utsträckt tidsåtgång relativt möjligheten; samt kommer till den ekonomiska nödvändigheten av fullkomligt ”bortseende” från alla konsekvenser, som inte ”för mot Målet”.

  Skulderna MÅSTE skrivas av – oavsett konsekvenser. Då har vi en chans till överlevnad, annars icke!

 2. Sparande måste väl också förbjudas enligt Mortensens logik. Så fort någon sätter in pengar på en bank eller lånar ut pengar till exempelvis en släkting som ska köpa en bostad eller starta ett företag uppstår skulder. Det är notabelt att Mortensen rekommenderar folk att köpa guld. Hans recept tillämpas redan nu i flera kulturer t ex inom delar av roma-samhället där familjens förmögenhet till del består av kvinnornas guldsmycken.
  Är det dit vi vill komma?

 3. Jan, kan du utveckla hur du anser att Martensson’s logik leder till att sparande ”förbjuds”?

  Om du som privatperson lånar ut pengar till en släkting så måste du avstå dina pengar. Så är inte fallet när en bank utfärdar en kredit. När en bank utfärdar en kredit så skapar banken pengarna ur tomma intet, i utbyte mot ett löfte om skuldsättning och återbetalning av skulden med ränta vid ett senare tillfälle. Så skapas alla pengar i cirkulation. På samma sätt kvittas pengar mot skulder och försvinner när skulder amorteras ned. Detta innebär en fundamental skillnad mot en ekonomi där den som lånar ut något, faktiskt också måste avstå detta. Det finns vissa teoretiska invändningar mot det, men i praktiken så fungerar vårt penningsystem som ett pyramidspel som måste ständigt växa eller kollapsa. Och det kan bara växa genom att banker (centralbanker och/eller vanliga) ständigt expanderar sin utlåning. Om detta skall ske med stabilt penningvärde så krävs i sin tur kräver ständig tillväxt i den reala ekonomin; ständigt ökat råvaruuttag, ständigt ökande miljöbelastning. I en ekonomi utan centralbanker där marknaden skapar sina betalningsmedel så måste kapital komma från sparare; sparande är mao nödvändigt i en fri ekonomi, och inte något som måste ”förbjudas”. Detta är f.ö. Österrikiska skolans käpphäst. Jag är inte libertarian, men jag skriver direkt under på den Österrikiska skolans beskrivning av konjunkturcykeln, och de problem som uppstår när en centralbank upprätthåller en viss räntenivå och prisökningstakt, oavsett till vilka ändamål krediter används. Hela finansmarknaden bygger på lånade pengar, och centralbankens räntenivån påverkas inte av efterfrågan på kredit eller av tillgångspriser (som bestäms på en helt och håller kreditdriven marknad.) Samma gäller bostadsmarknaden. Detta, om något, missgynnar sparande. Guld kan ju ifrågasättas av en mängd olika skäl men det kommer fortsätta att fylla värdelagringsfunktionen hos ”pengar” oavsett vad vi tycker om det. Men någon form av penningreform kommer att ske; antingen på ett sätt som vi väljer själva, eller på ett sätt som omständigheterna tvingar oss till… Återgång till en guldmyntfot kommer leda till att åtminstone en del av penningmängden är ”riktiga pengar”, guldmynt. Vilket torde öka den finansiella stabiliteten. Men fractional reserve banking utan tillväxt leder obönhörligen till bankkrascher med jämna mellanrum där sparare förlorar sina pengar. Räntan kommer då i högre grad än idag representera priset på risk, snarare än pengars tidsvärde. Bernard Lietaer skrev att ”pengar är som en järnring som vi satt i våra näsor. Vi har glömt bort att det är vi själva som har designat den, och nu leder den oss omkring…”

 4. Efter att ha sett videon kommer jag ihåg varför jag köpte Martensons bok ”Crash course” efter att ha lyssnat på financial sense intervjun med honom i våras. Han är fruktansvärt bra live and kicking. Likaså den andra goldmoney videon.

  Ni som följer Zerohedge har kanske även lagt märke till Youtube videon från årets AmeriCatalyst konferens där hedgefond gurun Kyle Bass återigen var ett av favorit numren.
  Den är också en intressant presentation/intervju över hur händelseförloppet för skuldkrisen tros utveckla sig. Dock saknas ett peak-oil perspektiv. Scenariot som målas upp är Europa först, sedan Japan och sist USA till rakning. Och hur den nya världsordningen kommer forma om den ekonomisk makten inom IMF och varför det kan utmynna i krig.

  http://youtu.be/5V3kpKzd-Yw

 5. Hej Roberth!
  Har nu sett videon med Kyle och ditt omdöme håller. Fantastiskt bra och samtidigt skrämmande vad som väntar inom fyra år. En bra motvikt till Max Keiser Reports mer populistiska framställning men i sak samma budskap. Det är omöjligt att komma undan en deleveraging och ju längre man väntar desto jävligare blir det. Videon är väldigt teknisk och inte helt lätt att ta till sig, men huvuddragen och framför allt beskrivningen av USA kontra EU är klargörande.

Comments are closed.