Ekologi - Ekonomi - Energi

Penningsystemet är miserabelt vi måste tänka om: Chris Martenson

Print Friendly, PDF & Email

Vi lever i en oerhört intressant tid där inget kommer att bli sig likt vare sig vi vill eller inte. Det kommande 20 åren kommer att ställa det mesta över ända. Det säger Chris Martensson på ett seminarium i Madrid för några veckor sedan. Rubriken på seminariet är Unfixable.

Som vanligt utgår han från de tre E:a Ekonomi, Energi och Environment, som han introducerade för flera år sedan i The Crash Course. Ett powerpoint-seminarium som publicerades på nätet och omfattar 20 delar. Det är ca tre timmar långt.

Chris Martensons hävdar att det meningslöst att titta på dessa tre E:n var för sig, utan att de måste värderas tillsammans som en helhet och man ska begripa vart vårt nuvarande tillväxtsamhälle är på väg. Och vidta rätt åtgärder för mänsklig överlevnad. Liknande tongångar framför fd EU-parlamentarikern Anders Wijkman i en kortvideo på Effekts hemsida idag.

Videon med Chris M på en drygt timme spelades in under ett framträdande på Gold & Silver Meeting i Madrid den 16 november. Rubriken på föredraget är Unfixable. ”Omöjligt att fixa”. Chris svarar också på frågor under en halvtimme.
Detta är ett utmärkt tillfälle att skaffa sig en helhetssyn på de problem samhället står inför och på nåt sätt måste komma ur. Det finns ingen quickfix!

 

http://youtu.be/8WBiTnBwSWc

 

En kort resumé av videon genom zero hedge. Chris Martenson Lecture On Why The Next 20 Years Will Be Marked By The Collapse Of The Exponential Function

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

8 Comments on “Penningsystemet är miserabelt vi måste tänka om: Chris Martenson

 1. Chris M är som vanligt utomordentligt bra men vad sjutton säger han vid 54:24? Att Sverige har en plan för att bli oljeOberoende år 2020?

  Q

 2. Q, hörde det oxå och då blir man en aning konfunderad. Jag har själv följt Chris under många år och har märkt att Chris är oerhört fokuserad på USA, vilket även Nicole Foss bekräftade i våras. De är inte helt överens i alla delar och framför allt så tycker jag att Nicole är betydligt tyngre i sin argumentation. Chris har sitt USA-perspektiv och verkar ha begränsad kunskap vad som händer i omvärlden.

 3. Hej Martin Saar! Chris Martenson är verkligen skicklig på att presentera det finansiella läget och Peak Oil på ett pedagogiskt sätt. Jag lyssnade på två föredrag som Martenson höll i Washington DC nyligen (ASPO-USA:s oljekonferens) och har naturligtvis läst ”The Crash Course” sedan länge. Jag och Roberth Hansson deltog NOG-seminariet i onsdags: ”Energipriser i en oberäknelig värld” vilket även det var riktigt intressant. Vi har sammanfattat seminariet och lagt upp en del slides som kanske kan vara av intresse på vår blogg.

 4. Tack Johan för tipset. Kunde dessvärre inte vara med på NOG denna gång pga bruten fot, så det är ju topp att ni sammanfattat seminariet, Ska se om jag kan göra ett hopkok med lite kommentarer.

 5. Hej Q och Martin!

  Joo alltså Sverige hade under Göran Persson (tror jag) ett arbete med ”komissionen mot oljeberoende” för att vara fria fråna oljeberoende till 2020 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/66280 men vad som har realiserats och i vilken grundsyn tankarna bottnar, som Martenson var inne på teknikoptimism eller omställning kan kanske diskuteras.

  // Linda

 6. Lyssnade till Anders Wijkman på EFFEKT. Det var hoppingivande klarhet!

  Det var Hett efterlängtade Ord i rättan tid från en gigantintelligens!!!

  Att lyssna till Anders Wijkman i dessa filmklipp var som vanligt, som att dödstörstig i brännande öken plötsligt upptäcka en oas med friskt, flödande vatten!!!

Comments are closed.