Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Saudi tillåter aldrig ett lägre oljepris än 92 dollar per fat

Print Friendly, PDF & Email

I skymundan av den globala finanskrisen och kampen för eurons överlevnad, meddelade Saudi att man drar ned sin produktion av olja från 10 till 9 miljoner fat per dag. Samtidigt som man avbryter sin investeringsplan på 100 miljarder dollar, för att kunna producera 15 miljoner fat år 2020.
Det främsta skälet angavs vara USA:s framgångsrika utvinning av shalegasolja, som på sikt enligt egen utsago, kommer att göra USA till exportör av olja inom några år.(Vilket många oljeanalytiker menar bara är fantasier något som vi skrivit om tidigare på ASPO Sverige) Oljeimporten knäcker USA:s ekonomi.

Men bakom kulissen gömmer sig helt andra förklaringar, oroande för världsekonomin och dess möjligheter att kunna återhämta sig.

Detta är en bearbetad artikel av Gail Tverberg publicerad i ASPO USA för någon dag sedan, om vad som kan tänkas ligga bakom Saudis utspel och ovilja att bibehålla och öka sin oljeproduktion. Hon sitter i redaktionen för The Oil Drum och även har en egen blogg Our Finite World.

Misstankar finns att Saudi inte förmår att öka sin produktion längre, att Saudi helt enkelt nått maximal produktion och nått peakoil. Eller att Saudi hamnat i ett skruvstäd och tvingas att hålla uppe priset med ett lägre utbud för att undvika att drabbas av ”den arabiska våren” vilket hänt Egypten, Tunisien och Jemen.

Professor Kjell Aleklett, Globala Energisystem vid Uppsala universitet, har ända sen  ASPO grundades för 10 år sedan hävdat, att när världens dominerande oljeproducent Saudiarabien peakar, då peakar samtidigt tillgången på olja i världen. Med omfattande konsekvenser för samhällsekonomin och välfärden.

   Figuren till vänster visar att Saudiarabien inte har ökat sin produktion under många år. Samtidigt har landets oljeförbrukning ökat snabbt. Kombinationen innebär att oljeexporten redan har börjat minska. Vi har i tidigare skrivit om Export-landmodellen på ASPO, som är en tickande bomb!

Saudiarabien säger att dess råoljekapacitet är 12 miljoner fat per dag. I själva verket har råoljeproduktion aldrig överstigit 10 miljoner fat per dag under de senaste åren, enligt MKB-data. Kanske har produktionen varit över 9.900.000 fat per dag i augusti 2011, men detta har ännu inte bevisats.
Samtidigt hävdar Saudi att man tillfört produktionskapacitet, de senaste 5 åren, genom att nya oljekällor öppnats. Trots detta så pekar allt på att nedgången i produktionen varit 5 till 6 %. Med en satsning på naturgas de kommande åren hoppas Saudi att man ska hindra produktionsbortfallet av olja. Men detta räcker inte utan det verkar som om vi börjar se en  fortsatt nedgång i produktionen under de närmaste åren. Sannolikheten är också stor att den sjunker snabbt.

Saudis ekonomi, enligt CIA World Factbook, är helt beroende av exportinkomster från olja:

”Oljesektorn står för ungefär 80% av inkomsterna i budgeten, 45% av BNP, och 90% av exportinkomsterna. Saudiarabien försöker stärka den privata sektorn för att diversifiera sin ekonomi och kunna anställa fler saudiska medborgare. Diversifiering sker med fokus på kraftgenerering, telekommunikations, naturgasprospektering, och utveckling av den petrokemiska industrin.” Men satsningarna är inte så imponerande.

Saudiarabien är världens största producent av avsaltat vatten (24 miljoner kubikmeter per dag ). Tills nyligen användes olja eller naturgas vid 90% av avsaltningsanläggningar. Saudiarabien har ett kraftigt subventionerat jordbruk, men planerar att helt förlita sig på import av livsmedel år 2016. Om ett ökenland som Saudiarabien försöker att odla sin egen mat, eller är beroende av import av mat, så går det åt en hel del olja för att ge mat till 26 miljoner människor.

Den mycket höga oljeförbrukningen i Saudiarabien kan ses i detta diagram. Där jämförs Saudi per capita konsumtion av olja med den i USA, Frankrike och världen totalt. (Frankrike visas som typiskt för länderna i Europa.)

Analytikern Paul Sankey på Deutsche Bank uppskattar att Saudiarabien nu behöver ett pris på 92 dollar per fat för att nå ett skattemässigt nollresultat i landet på grund av allt större sociala utgifter för sina medborgare. En nivå som stigit från 60 dollar fat år 2008.

Läs oxå i bloggen Cruel Crued om seminariet med NOG anordnat av Energimyndigheten, Energipriser i en osäker värld.

Svd skriver oxå om de förändringar av exportvolymerna, som pågår från Saudi och Mellanöstern och hur de påverkar lönsamheten för flottan av oljetankers.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

25 Comments on “Saudi tillåter aldrig ett lägre oljepris än 92 dollar per fat

 1. Ett saudiskt prisgolv för oljan är en mycket god nyhet för investeringar i biobränslen, effektiviseringar, eldriven järnväg och även elproduktion som vindkraft och kärnkraft. Tyvärr är det även en god nyhet för oljesandsutvinningen och kolindustrin.

 2. Om du påstår att ”oljeprisgolvet” skulle vara en god nyhet för investeringar i biobränsle, effektivisering, eldriven järnväg etc är väl det troliga att det är precis tvärt om. Utan billig energi skapas inte tillräckligt med kapital och det är det som behövs för att utveckla ett hållbart samhälle. Sorry, du tänker nog lite för snävt!

 3. Ja något som i varje är en realitet är att dagens höga priser på olja ger en astronomisk omfördelning av förmögenhet. Med det i åtanke håller jag med er båda. Därför är ju omställning asap viktigt. Ekonomiska vinsterna med en omställning är kanske inte stora eller rent av negativa idag. Men vad är priset för att vänta tills i morgon?

  Saudi som swing-producent tror jag inte längre på, exemplet från i våras när Libyens produktion försvann är ett bra exempel. Det tog väldigt lång tid innan det hände något.
  Och när det sedan beslutades om ökning i produktionen så skedde det inget från Saudi. Vad de gjorde var att helt logiskt sälja av redan lagrade reserver. Påverkade detta priset knappast!
  När de sedan blev ifrågasatta skylde de på att deras olja inte efterfrågades då den skiljer sig från libysk lågsvavlig olja som är populärare i Europa pga diesel produktionen.
  Antingen kunde de inte producera tillräcklig med olja, frånsett de tillfälliga reserverna eller så ansåg de att 120 dollar fatet var ett helt ok pris.

  Att Saudi kan öka produktionen med mer än 2 milj fat/dag under en längre period tror jag är rena fantasier. Det ser ut som om Saudis mål är 8 milj fat/dag.

  Några bra utterligare bra exempel
  http://www.theoildrum.com/node/7801
  http://earlywarn.blogspot.com/2011/08/new-high-for-saudi-oil-production.html

 4. Det var verkligen en mycket god nyhet men ännu bättre vore om oljepriset stadigvarande kunde ligga på
  150 dollar, dvs 6 kr litern. Det vore en välförtjänt uppmuntran för alla som vurmar för biobränslen. En heter Björn Gillberg, en inte helt obekant person, som är på god väg med sitt Värmlandsmetanol. Han räknar med att producera metanol för 3-4 kr litern, kanske en femma litern för samma energimängd som bensin innehåller. Biobränslena har, liksom atomkraft generation 4, en otrolig potential.

 5. Om 92 dollar per fat var ett tillräckligt högt pris för att få fart på investeringarna i alternativa energikällor borde omställningen vara i full gång nu. Tyvärr är nog sanningen snarare den att alternativen blir lönsamma först vid ett betydligt högre oljepris medan 92 dollar per fat är fullt tillräckligt för att knäcka tillväxten i västvärlden och därmed förhindra alla större satsningar på omställning till alternativa bränslen.

  Nog kommer vi att få se en kraftig minskning i oljekonsumtionen framöver, men inte på grund av att vi kommer att ställa om till alternativa energikällor utan enbart som ett resultat av att vi kommer att få det fattigare.

 6. Hej Per!
  Kan hålla med dig. Om man isolerat tittar på energi och olja, så förefaller ett högt pris på olja vara en framkomlig väg, men det är en chimär.
  Dessvärre är det fossila bränslet smörjmedlet i vår tillväxtekonomi. Utan exponentiellt mer energi kollapsar det ekonomiska systemet, och vi verkar vara på god väg att infria detta.
  Ett pris på olja över 100 dollar per fat och där energin utgör mer ån 8 % av BNP innebär att ekonomin krackelerar.
  Det betyder, att då välkomna ett mycket högre energipris motverkar övergången till ett samhälle som bygger på förnybar energi och till ett samhälle i framtiden som mest har 40 % av den energi vi har idag.(Min gissning utifrån den fakta vi har idag)
  En annan sak är övertro på biobränsle/metanol t ex. Den kommer att finnas med som en av blommorna i buketten av förnybara energikällor.
  Ju högre pris på olja desto mindre möjligheter och kapital kommer att finnas för att just utveckla förnybara bränslen.
  Det mesta pekar idag på att det paradigmskifte som pågår kommer att innebära både brist på billig energi och brist på billigt kapital. Vi står inför en recession i 10-15 år minst, då det knappast kommer att finnas kapital för några storskaliga lösningar, som fusion, fission eller annan kärnkraft vilken generation det vara månde.
  Rekommenderar annars att läsa David MacKays bok Och min recension av Sustianable Energy without the hot Airpå http://www.stallom.se. Eller varför inte lyssna på några nya kortvideor med Alf Hornborg på bloggen Effekt. Det ger lite struktur på tänket och de begränsningar som termodynamiken ger oss människor.

 7. 30 år senare är Irans oljeproduktion trots viss uppgång 3,7 miljoner fat per dag. Denna nivå är i närheten av kapacitetstaket. Inget år sedan shahens fall 1979 har landets oljeproduktion överstigit 4 miljoner fat per dag, trots att Irans oljereserver uppskattas till de tredje största i världen.Shahens fall skapade instabilitet, och det blodiga utmattningskriget mot Irak 1980-88 fick produktionen att rasa dramatiskt. USA upprätthåller ännu en blockad som speciellt riktar sig mot Irans oljeindustri. Den gäller också utländska företag som investerar mer än 20 miljoner dollar årligen i den iranska olje- och gasindustrin.Saddam Husseins anfall mot Iran 1980 fick som effekt att även den irakiska oljeproduktionen störtdök. De största fälten finns i sydöstra Irak, nära den mest intensiva stridszonen runt Basra.Med irakiska framgångar på slagfälten återhämtade sig produktionen men nådde aldrig förkrigsnivån på 3,5 miljoner fat per dag. Invasionen av Kuwait 1990 ledde omgående till ett FN-embargo som i princip gäller än i dag. Kriget 1991 skadade vissa oljeanläggningar.

 8. Hej Martin,
  fossila bränslen är stora i världsekonomin, med eller utan tillväxt, på grund av det låga priset(4 kr). Därför tycker jag att ett lite mindre lågt pris(6 kr) vore till fördel för framväxten av alternativa bränslen men det kan ta tid att komma upp till detta lite mindre låga pris, är jag rädd.

  Som du ser har vi olika uppfattningar om oljeprisets presentation, 150 dollar fatet låter ju onekligen mycket värre än 6 kr litern, därför föredrar jag det senare. Dessutom kanske någon lockas att jämföra dagens 4 kr för oljan med priset vid pumpen och börja undra över vart de 90 miljarder vi betalar i energiskatt, CO2-skatt och moms tar vägen. De verkar ju i alla fall inte gå till att utveckla energiomvandlingar eller CO2-hantering.

  Nåväl, jag hoppas radarparet Saudi-USA snart lyckas få upp priset åtminstone till den lite mindre låga nivån 150 dollar, men jag tvivlar.

  Jag är bekant med MacKays skrift men har inte läst hela din recension, jag ska göra det senare. Just nu har jag lite ont om meggabajt, jag tvingas ransonera, men ASPO har jag förstås alltid råd att gå in på.

 9. Hej Per!
  Vi behöver nog inte vara oroliga för att priset per fat INTE når 150 dollar, även om det kommer att ta några år. Först ner sen upp osv i en stigande trend. Bra eller dåligt, det är frågan. Men det kanske inte spelar så stor roll. Först en rejäl finanskrasch sen en oljekris..med en efterföljande recession under 15-20 år. Är mitt tips!

  Vi kommer vare sig vi vill eller inte att tvingas in i en omställning till mindre mängd energi och ett helt annat samhälle. Det är på något sätt redan inprogrammerat genom kravet på ständig tillväxt i det ekonomiska system vi har, som bygger på ändliga resurser som inte existerar. Frågan är bara hur politiker och finansmaffian kan fördröja och roffa åt sig kapital och fördelar och sätta sig i säkerhet, innan det brakar.

 10. Jag håller med professor Alf Hornborg Lund Universitet.
  Oljan ”tillverkades” för 90 – 220 miljoner år sedan. Den oljan vill vi nu ersätta med ”färsk energi”, årligen. Jag får inte matematiken att gå ihop.
  Det är termodynamikens lagar som styr.
  Alla alternativa drivmedel måste tillverkas med hjälp av den allt dyrare oljan.
  Oavsett vad man tillverkar är det svårt att uppnå oljans nettoenergi.
  Visst kan man tillverka drivmedel, men det är mängden som är problemet.
  Dessutom, med stigande oljepriser minskas ekonomiernas storlek varför transportbehovet avtar.
  Det är priset på energi som bestämmer ekonomiernas storlek.
  Pengar, som det talas mest om, är bara en konsekvens av energi.
  Så ser jag på detta.

 11. Petter, ingen tror att man tankar råolja. Olja för 100 dollar fatet (4 kr litern) betyder högst 6 kr för bensin vid pumpen plus energiskatt, CO2-skatt och moms. Motsvarande för 150 dollar gör 8 kr plus skatt. Dessa priser, 6 och 8 kr, ser jag som låga eller mindre låga. Tänk på hur mycket arbete man kan få gjort med en liter bensin för 6 kr, man kan frakta ett halvt ton material minst 10 km.

 12. Bengt E, de fossila bränslena ska fortlöpande ersättas av förnybar energi, tex biobränsle och vindkraft, i så hög grad som möjligt. Det kommer inte ske över natt eller ens över 50 år globalt men i Sverige kan vi göra det på 10-20 år. Det är lättare här eftersom 2/3 av energin redan är utsläppsfri eller förnybar och vi har gott om kuststräckor, stora skogar och outnyttjade älvar. Vi har så mycket resurser att vi i begränsad omfattning även kan hjälpa våra närområden.

  Sen skulle jag vilja veta vad du menar med att alternativa drivmedel måste tillverkas med olja. Även Martin Saar har väl skrivit det tidigare, vad jag minns. Det kan väl möjligen gälla den första metanolanläggningen och de första vindkraftverken men sedan bör väl utbyggnaden kunna drivas med biodrivmedel eller ren vindkraftel. Jag kanske missat något. Förklara gärna.

 13. Visst är det billigt. det är helt enormt billig energi, det är det som är problemet, att vi haft så mycket billig energi och vi vet inte hur man lever utan den.
  Nicole foss brukar säga nått i stil med: ”It´s not a proven concept if its possible to make windpowerstations out of windpower”. Vi vet inte vad vindkraften har för EROEI. Sen har vi inte resurser att bygga ut elnätet för att klara stora vindparker runt om i världen.

 14. ”..med stigande oljepriser minskas ekonomiernas storlek varför transportbehovet avtar..”

  Oljepriser har stigit med 900% (2000-2010) med stigande ekonomier..

 15. Per E
  ”Sen skulle jag vilja veta vad du menar med att alternativa drivmedel måste tillverkas med olja”

  Allt som idag är tillverkat av människan har direkt eller indirekt koppling till oljan. Skämtsamt brukar man säga att – det enda som inte kräver olja är skogspromenader – men det är ju också fel, eftersom man måste äta för att få energi till det, och som bekant går det åt ca 8 kalorier olja för 1 kalori mat.

  Tänk dig hypotesen att oljan inte finns alls – med vad skulle vi då tillverka alla alternativa energigivare.

  Vi måste alltså tillverka något som omvandlar en energiform till tex flytande drivmedel – och det enda som finns ovan jord att omvandla är det som årligen skapas av solinstrålningen.

  Oljan är ju redan klar att användas förutom raffinering, och kan lagras utan energiförlust under obegränsad tid.

  Jag kan inte se att den nuvarande civilisationen kan bestå utan fossila bränslen. Att ersätta det som skapats under miljontals år med årsfärsk energi eller lagring av luftenergi från vindkraftverk ser jag som orealistiskt.

 16. Dårhuset I-världen, sprängfullt av vid Penningen hypnotiserade hysteriker, styrt av idioter, vilar på grund av olja. Oljan är ändlig. Alltså är I-världen dömd till undergång. Thats it!

  Våra barns framtid nås med häst och vagn. Endast!

  Vi lever just nu i mänsklighetens mest spännande era: Upplösningens! Upplysningens! Uppvaknandets!

 17. På senare tid har Libyens oljeproduktion legat på cirka 1,6 miljoner fat/dag, medan motsvarande siffror storproducenterna är: Saudiarabien 8,4 miljoner, Iran 3,7 miljoner, Iraq2,5 miljoner och U.A.E. 2,4 miljoner. Om oljeproduktionen i Libyen skulle avstanna helt kan övriga OPEC-länder med Saudiarabien i spetsen totalt öka produktionen med drygt 5,4 miljoner fat/dag. Av allt att döma har Saudiarabien ökat sin produktion med omkring 700 00 fat per dag, och International Energy Agency – IEA – har meddelat att man är redo minska de strategiska lagren som idag upgår till 1 600 miljoner fat.

 18. «Phil» Tverberg? Har Gail Tverberg gjennomgått kjønnsskifte og bytta navn?

 19. Tack Hans-Christian att du observerade skrivfelet, dock lyckades jag behålla rätt kön i texten om det kan vara till någon tröst. Det är bra när kommentarerna är korrekta och viktiga och bär tråden framåt.

 20. … og bloggen hennes heter ikke Infinite World, men Our Finite World. Crued Cruel skal vel være Cruel Crude også.

  Jeg kan ikke se at du har så godt belegg for påstanden om at Saudi-Arabia aldri skulle tillate en oljepris lavere enn 92 dollar per fat. Gail T påstår ikke det i artikkelen sin, og det gjør heller ikke Paul Sankey i Deutsche Bank. (Ny skrivefeil i banknavnet der, også hos Gail T.) $92 per fat er det som er nødvendig for at det saudiarabiske statsbudsjettet ikke skal gå med underskudd som det ser ut nå, ikke noe absolutt minimum som «aldri» kan passeres. Det er ikke noen grunn til at budsjettnedskjæringer skulle være helt umulige i SA, mer enn det er det i andre land i verden. Det er godt mulig at budsjettnedskjæringer vil være spesielt problematiske i SA nå for tida, men det framgår ikke av noen av kildene som er refererte til her.

  Som grafen med oljeforbruk per kapita viser, er forbruket i SA ekstremt høyt. Det går derfor ikke å si at $92/fat er et absolutt minimum for SA uten å argumentere for at også oljeforbruket i SA ikke kan minskes til fordel for eksport. SA er et ørkenland som fort krever masse energi til jordbruk, men så er det altså sånn at SA planlegger å importere all mat fra 2016. Er virkelig økninga fra 25 til 40 fat per person/år på bare ti år absolutt nødvendig for SA nå, f.eks. for å bygge ut avsaltingsanlegg og annen infrastruktur med tanke på at olja tar slutt der, eller kan store deler av dette regnes som luksusforbruk som godt kan reduseres?

  Merk at effektene av «den arabiske våren» (som kanskje burde kalles høst nå?) og eventuelle økte statsbudsjetter i SA for å unngå lokale opprør ikke er synlige i grafen med oljeforbruk per kapita. Den arabiske våren/høsten var i år, i 2011. Grafen går bare fram til 2010, og viser en radikal økning allerede fra 2002. Det årstallet kan kanskje tyde på at visse andre faktorer har bidratt til den eksepsjonelle forbruksøkninga? Det hadde vært veldig interessant å se mer i detalj hva all denne olja går med til, særlig for å se om det faktisk er «umulig» for SA å begrense oljeforbruket. Helt umulig er det jo ikke, for det kommer til å skje en gang uansett. Det eneste som med 100 % sikkerhet vil være umulig, er at SA ikke kommer til å begrense oljeforbruket før eller seinere.

  En mer korrekt tittel/konklusjon på artikkelen din kunne kanskje vært noe sånt som »Saudiarabiens nuvarande ekonomiska politik är beroende av ett oljepris på minst 92 dollar per fat«.

 21. Så en kommentar til to av kommentarene dine over her:

  1) »Ett pris på olja över 100 dollar per fat och där energin utgör mer ån 8 % av BNP innebär att ekonomin krackelerar.«

  2) »Vi behöver nog inte vara oroliga för att priset per fat INTE når 150 dollar, även om det kommer att ta några år. Först ner sen upp osv i en stigande trend.«

  Jeg kan være enig i 1), men er du så sikker på 2)? Vi er inne i en slags syklus der en kraftig økning i prisen har gitt økonomisk krise, som i sin tur har gitt fall i prisen som så har gitt økonomisk vekst, høy oljepris, ny krise. Nå ser vi en fallperiode i oljeprisen igjen, men ikke i nærheten av samme kollaps som sist.

  I 2008 falt oljprisen til rundt $40/fat, noe som gjorde det mulig med en økonomisk vekst som kunne ta prisen opp til over $120/fat på et par år. I år har vi ny finanskrise, som denne gangen ser ut til å kunne bli mer langvarig og omfattende enn den vi fikk i 2008. For å kopiere 2008-2009-syklusen og komme opp til $150/fat igjen, må vi ha samme økonomiske optimisme og investeringslyst kombinert med lav oljepris som vi hadde i 2008-2009. Jeg ser ingen av delene nå, bare et globalt økonomisk mørke uten løsning i sikte, og en oljepris på rundt $100/fat uten utsikter til noe større fall. Jamfør tittelen på denne artikkelen, som ikke passer så bra med spådommen din om at prisen skal gå ned.

  1) og 2) er i utgangspunktet motstridende. Om økonomien alltid krakelerer ved $100/fat, vil vi aldri komme til $150/fat. Når vi likevel gjorde det i 2008, kan det kanskje ha å gjøre med at vi levde på lån, og på den måten nærmest kunne fuske oss til $150/fat?

 22. Hej Hans-Christian!
  Tack för dina genomarbetade synpunkter. Först vill jag bara ödmjukt framhålla att det jag skriver är just spekulationer. Inget är så svårt som att diskutera som priser och framföra allt hur oljeprisets skiftningar påverkar världsekonomin och de olika ländernas ekonomier.

  När jag skriver att ekonomin börjar krackelera innebär det inte att ekonomin kollapsar, utan sakta men säkert faller den sönder kanske under stigande oljepris. Därför kan vi mkt väl nå både 150 och 200 dollar eller högre. John George Greere har beskrivit postpeak på ett bra sätt. Flute har översatt några sidor och publicerat detta i sin blogg.
  Men som sagt detta är bara spekulationer. Vi vet också att när 7 % av budgeten går till oljeimport så mår inte heller ekonomin bra och faller tillbaka. Studier av George Kopits menar att den kritiska gränsen ligger redan vid 4,5 %.
  Till skillnad mot Saudi klarar t ex Kina ett pris på 110 dollar i motsats till Saudi enligt Kopits.

 23. (in Swedish) Den information som nu läcker ut om Saudiarabiens förmåga att pumpa olja är ingen nyhet för mig. Jag har hört den förut och Sadad al-Husseini har tidigare framfört åsikten offentligt flera gånger. Vad som är intressant är att den amerikanska ambassaden plockade upp informationen 2007 och skickat den vidare till Washington. Just nu håller jag på och arbetar med kapitlet om Saudiarabien i min bok, ”Peeking at Peak Oil”, och där kommer jag att argumentera för att oljeproduktionen i Saudiarabien kommer att vara runt 7.7 miljoner fat om dagen (Mb/d) år 2030 om man extrapolerar vissa av de trender som vi har i dag. Det finns en möjlighet till 10 Mb/d, men det kräver extra åtgärder. I World Energy Outlook 2010 så kan vi läsa att produktionen var 9,7 Mb/d år 2009 och IEA förväntar sig att den skall vara 14.6 Mb/d år 2035, självfallet ett önsketänkande. Problemet med Saudiarabien är ”recovery factors”. Man säger att man från början hade över 716 miljarder fat (Gb) och att man har en recovery factor på 51%. Det globala medelvärdet ligger just nu på 30% och kan kanske i framtiden komma upp till 40%. Saudiarabien säger att man är mycket bättre än andra. Det är med 51 procents ”recovery factor” som Saudiarabieb får en reserv på 260 Gb. Med en ”recovery factor” på 30% så skulle de kvarvarande reserverna vara 110 Gb och om den är 40% så blir det 180 Gb. Man kan tolka uttalandet från Sadad al-Husseini som att han inte tror på en ”recovery factor” på 51%. Detaljer om detta och mycket mer kommer senare i år i min bok.

Comments are closed.