• Ekonomi - Energi

  Oljepriset vägs in i peakoil !

  ”Förnekarna  hävdar att oljetoppen (peakoil) är en ovetenskaplig teori. De ignorerar att oljetoppen faktiskt har inträffat i flera länder t ex Frankrike, Storbritannien, Norge … och att det finns fler producerande länder på tillbakagång än på uppgång!” Det skriver geologen Jean Lahérrere i ett sista gästinlägg som publiceras  av bloggen The Oil Drum, innan den släcks ned. Tweet

 • Ekonomi - Energi

  The Oil Drum | Slutet på en 8 år lång resa.

  Den sista juli så läggs The Oil Drum ner. Bloggen startade 2005 vilket nästan sammanföll med början på platån som vi fortfarande befinner oss på. Det är The Institute for Energy and Our Future som driver bloggen och tillströmningen av bidrag av artiklar har minskat genom åren. Efter den sista dennes så kommer inte fler artiklar att läggas upp, däremot kommer allt gammalt att finnas kvar i arkivet. Tweet

 • Ekologi - Ekonomi - Energi - Sociologi

  Vi närmar oss tillväxtens gränser- tecken finns, menar Gail Tverberg

  Vad begränsar vår möjlighet att bli  fler människor i den värld vi lever i? Är tillgången på färskvatten en sådan  begränsande faktor? Och vad betyder utsläppen av koldioxid? Har vi tillräckligt med billig energi och kapital för att fånga in och lagra koldioxid i berggrunden med CCS-teknik? Är problemet brist mat, kanske på grund av förstörd mark, brist på vatten etc. Finns det alltid energibaserade lösningar? Frågan blir återigen, om medborgarna har råd med livsmedel som produceras på ett mer energikrävande sätt. Till exempel långa transporter, uppvärmda växthus, mer konstgödsel och kemikalier etc.  Att odla mat förutsätter god tillgång på…

 • Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

  Saudi tillåter aldrig ett lägre oljepris än 92 dollar per fat

  I skymundan av den globala finanskrisen och kampen för eurons överlevnad, meddelade Saudi att man drar ned sin produktion av olja från 10 till 9 miljoner fat per dag. Samtidigt som man avbryter sin investeringsplan på 100 miljarder dollar, för att kunna producera 15 miljoner fat år 2020. Det främsta skälet angavs vara USA:s framgångsrika utvinning av shalegasolja, som på sikt enligt egen utsago, kommer att göra USA till exportör av olja inom några år.(Vilket många oljeanalytiker menar bara är fantasier något som vi skrivit om tidigare på ASPO Sverige) Oljeimporten knäcker USA:s ekonomi. Men bakom kulissen gömmer sig helt…

 • Ekologi - Ekonomi - Energi

  Vi befinner oss i en nollsummevärld.

  Det sa Jeff Rubin på ASPO-konferensen i Washington DC i början av november 2011. Han beskrev också hur vi kom ur oljechocken 2008, tack vare de största finanspolitiska stimulansåtgärderna under hela efterkrigstiden. Det enda hoppet att kunna betala tillbaka dessa enorma skulder vi dragit på oss är med ökad tillväxt. En tillväxt som dessvärre lyser med sin frånvaro, eftersom vi är tillbaka på ett oljepris på 100 dollar per fat, utan tillväxt. Den nuvarande oljekrisen är inte en chock, enligt Rubin – det är den nya verkligheten. Han räknar med hög arbetslöshet, stängda nationsgränser, minimala statliga stimulanspaket och sänkta offentliga…

 • Ekologi - Ekonomi - Energi

  Risken stor att allt går överstyr

  Chris Martenson intervjuade Nate Hagens, för några dagar sedan, om de mekanismer som styr tillgång och efterfrågan på energi och hur bristen på energi kommer att påverka samhället och vår livsstil. Nate Hagens menar att bilden börjar klarna. Vi möter en framtid där vi inte förmår producera mer olja, i en tid då världen ständigt kräver mer olja. Nate Hagens uppdaterar oss om peak oil och vart vi är på väg. Hans resonemang kretsar mer kring antaganden om hur mycket energi vi verkligen behöver för att leva ett bra liv. I stället för hur mycket energi som kommer att finnas…