Ekologi - Ekonomi - Energi

Ny toppnotering i oljeutvinning

Print Friendly, PDF & Email

IEA’s månadsrapport ”Oil market report” säger att världens bruttoutvinning av flytande kolväten låg på 90 miljoner fat/dag under november. Detta är en ny notering i toppnivå, men i det är en blygsam ökning; i princip ligger utvinningen på en platå runt 88-90 Mfat/dag, och här har den legat en längre tid nu. Sommaren 2008 noterades 88 Mfat/dag, men finanskrisen fick oljepriset att kollapsa, och utvinningen sjönk tillbaka till ca 85 Mfat/dag under 2009, men nu har alltså utvinningen återhämtat sig till toppnivån från 2008.

Det bör påpekas att detta är en bruttosiffra som inkluderar alla flytande kolväten, även biodrivmedel o.dyl. Siffran tar inte heller hänsyn till hur mycket av den utvunna oljan som går åt i själva utvinningen, förädlingen och distributionen. Vi vet att siffran över den nettoenergi som tillförs samhället är åtskilliga miljoner fat/dag lägre än denna bruttosiffra, men att beräkna en rättvis nettosiffra är svårt bl.a. för att olika kolväten kräver olika energislag och energimängd som insats. Som bekant sjunker utvinningen av den högvärdiga lätta oljan, medan utvinning av icke-konventionell extra tung olja ökar sakta, och denna typ av olja kräver en stor insats av olja och andra energislag för att utvinna.

Vi ser ännu ingen lösning för Eurokrisen, och tillväxtprognoserna för 2012 är mycket blygsamma för hela EU-området. Europakommissionens tillväxtprognos för 2012 ligger på blygsamma 0.5%, kraftigt nedjusterad från deras förra prognos på 1.8% . I Sverige tappar kreditexpansionen fart; enligt SCB’s finansmarknadsstatistik växer nu hushållens skulder i en takt av ca 5.5% per år. Denna siffra har stadigt sjunkit från tidigare helt ohållbara nivåer, ned till en nivå som är mer hanterlig. Sveriges BNP-tillväxt mätt mellan tredje kvartalet 2010 och 2011, är 4.6%, nästan i nivå med ökningen av hushållens skulder. Penningmängden mätt som M1 (ung. mynt, sedlar och vanliga bankkontoinnehav) sjunker, medan den ökar för det bredare måttet M3, (M3 inkluderar M1, samt vissa värdepapper med kort löptid och bankkontoinnehav med villkor). Finansoron i omvärlden har gynnat svenska statspapper, Sverige har fortfarande stark export, vilket sannolikt bidrar till att M3 stiger.

Sammanfattat av Mats Lindqvist ASPO Sverige

Källor: The Guardian: http://www.guardian.co.uk, Statistiska centralbyrån: www.scb.se. , IEA oil market report: http://omrpublic.iea.org/, Sveriges Radio (sverigesradio.se)

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Ny toppnotering i oljeutvinning

  1. Saxat ur di.se idag: Finansmarknadsminister Peter Norman i dagens utfrågning i riksdagens finansutskott:

    ”Om vi antar att Riksbanken uppnår inflationsmålet på 2 procent under perioden, då lånar svenska staten till en negativ realränta på 0,5 procent i tio år”

    Peter Norman konstaterade att den låga räntenivån på svenska statsobligationer är ett symptom på den stora oron på de finansiella marknaderna, och att investerare betraktar investeringar i Sverige som trygga: ”Centralbanker i länder vi knappt har hört talas om köper svenska statspapper”

  2. Ja, Svante, helt korrekt. Total utvinning/produktion av flytande kolväten, inkl. bio-etanol, extra tung olja osv. Totala exporten är om jag minns rätt grovt räknat hälften av den totala utvinningen, och exporten sjunker år efter år sedan åtminstone 2005. /Mats L

Comments are closed.