Ekonomi - Politik

Gör dig av med Euron innan den kollapsar, säger irländsk finansexpert

Print Friendly, PDF & Email

Den irländske finansexperten Eddie Hobbs uppmanar EU-medborgarna att göra sig av med sina Euro, eftersom valutan kommer att kollapsa. Det är bättre tömma sina konton och att köpa guld eller australiska dollar till exempel. Irländska TV 3 intervjuade Eddie Hopps om hur han ser på framtiden för Euron i samband med Berlusconis avgång och Italiens prekära finansiella situation. Och det var ord och inga visor.

Den optimistiska utgången är att eurozonens stödfond EFSF fylls på, ECB börjar trycka pengar, tillväxten tar fart igen och allt rullar igång som vanligt med en fortsatt tillväxt. Men den utvecklingen tror inte Eddie Hopps ett dugg på. Lyssna på intervjun med Eddie Hopps.

Det är exakt samma mönster som håller på att hända nu som tidigare hände i Irland, Portugal och Grekland. Att man börjar prata om landets goda ekonomi och goda förutsättningar att klara av problemen. Samtidigt börjar bankerna knäa och behöver mer kapital för att täcka underskotten och så rullar karusellen  igång. Känns bilden bekant?

Kapitalet flyr nu Italien och det blir allt svårare att omsätta italienska statsobligationer, ingen vill investera, samtidigt som räntan stiger. En fjärdedel av EU:s statsobligationer är italienska. Eddie Hopps menar att bankerna inte kommer att klara av sina skulder som då drabbar andra banker inom Euro-systemet. Så här har länderna inom EU lånat av varandra.

Problemet är att EU måste erkänna att det inte går att klara av underskotten och skulderna. Därför behöver vi en plan B. Italien går inte att rädda såvida vi inte får en massiv internationell räddningsaktion .Och det handlar om förtroende men allt har dragit ut på tiden så det saknas förtroende och därför är chansen för en räddningsaktion minimal.

Eddie Hopps menar att man måste vara ärlig! Misslyckas Italien att återhämta sig så faller hela Euro-samarbetet och så mycket mer…..

Andra som skrivit om Italiens finansiella problem och framtiden för Europrojektet, Flute, Cornucopia.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

6 Comments on “Gör dig av med Euron innan den kollapsar, säger irländsk finansexpert

  1. Och ersättningsvalutan blir något baserat på guld, det ultimata maktredskapet. Vakna gott folk, demokratin är snart totalt död.

  2. Demokratin har sina finaste stunder när det är kris. Nu är en bra tid att engagera sig politiskt och t.ex. hjälpa sin kommun ta kloka beslut och så långt man orkar vara ett föredöme för andra människor.

  3. Om jag hade jävligt mycket guld som jag ville sälja till ett högt pris skulle anlita Hobbs att säja det här.

  4. Om Euron kollapsar kommer det ge effekt på världsekonomin som dominobrickor. US-dollarn ligger riktigt illa till sen många år, kommer den att överleva oavsett hur det går med Euron?

    För att rädda valotorna behövs ett nytt synsätt när det gäller ekonomi överhuvudtaget. Det går inte att ha en ständigt ökad välfärd/BNP, det finns det ingen täckning för. Ännu mindre om den sker på en lånebaserad tillväxtekonomi. Detta ekonomiska system vi har haft har fungerat bra en tid, vilket den kunnat göra tills vi når ett tak på hur mycket lån privatpersoner/företag/nationer kan ta. Vi har nått taket nu, vi har haft en tillväxt/rikedom på lånade pengar. Men nu har tiden kommit när vi kan låna mera, utan istället behöver börja betala av på lånen. Enkel matematik detta!

    Det finns redan nya alternativa valutor i europa, även i Tyskland (minns ej vad de heter), och de växer. När förtroendet för Euron eller US$ viker, då kommer båda valutorna att haverera. Många placerar sitt kapital i Guld, vilket kommer öka än mer när förtroendet för valutorna viker. Men den nya placeringen är i Silver, en råvara som inte bara står i tackor i valv, utan även är en nödvändighet i våra produkter, och redan idag till skillnad från guldet är lite av en bristvara.

  5. Petter, Jo visst finns det ett inslag av egenintresse i ”prognoser” som olika ”analytiker” lämnar ifrån sig. ”Hej jag heter Nisse och jag är fastighetsmäklare. Jag tror att priserna på bostäder kommer att sjunka framöver”. ”Hej jag heter Kalle och jag är chefsekonon i banksektorn. Jag tror att vi aldrig mer kommer att ha tillväxt.”

  6. ”Det går inte att ha en ständigt ökad välfärd/BNP, det finns det ingen täckning för”. Täckning? Vad menas? Ökad BNP/capita består uteslutande av teknisk utveckling, det finns ”täckning” för oändlig ökning av BNP/capita. Den måste bara bestå av en åtgång av naturresurser som finns, eftersom priserna på naturresurser kommer att stiga som raketer om de överansträngs. Marknadsprissättning kommer att driva den tekniska utvecklingen i riktningar som är fysiskt genomförbara.

Comments are closed.