3 Comments on “Barosso: faller Euron faller halva Europas ekonomi.

 1. ”En kollaps av Eurozonen skulle slå it 10 trillioner pund av värdet på den Europeiska ekonomi, en katastrof som skulle sänka levnadsstandarden till samma nivå som i Latinamerika”, sade EU-ledaren Barosso i ett tal i Tyskland.

  Jag vill trösta honom och andra i EU-ledningen skärrade med att den katastrof Barosso talar om är en fis i rymden, jämförd med den katastrof av rent bibliska dimensioner som väntar – ifall han får med sig övriga in i sin inbillning, att fortsatt världsekonomisk expansion a la exponentiell acceleration inom jordens begränsning är möjlig.

  Kära Herr Barosso! Festen är över! Vägen mot Framtid&Överlevnad för Människan, är farbar ENBART med häst och vagn! Det handlar om genuint SJÄLVHUSHÅLL, Herr Barosso!!!

  ”Det är ont om jordklot”, sa Geniet Tage Danielson.

  Och Ni Herr Barosso vill fortsätta livsstilen som kräver 3 jordklot till – minst!!!

  Tänk om
  dom är dyrare
  än möjligt!

 2. :-))) Jaa, farfar, inte bara hästar och vagnar är det ont om, utan också de nödvändiga kunskaperna i genuint självhushållande. Men, vi är väl inte dummare än att vi kan lära, vi är väl inte obildbara ?

Comments are closed.