• Ekonomi

    Ekonomin och världen på avgrundens rand

    En intressant analys finns på bloggen ”Nybörjarens guide till samhällskollapsen. Grundorsaken till att det finns problem i det finansiella systemet är att tillväxten i industriländerna sjunker årtionde för årtionde. Och en bra förklaring till detta är att det är grundläggande faktorer i vårt samhälle som gör att vi når en ”peak”, en topp och efter toppen går det utför. Tweet

  • Ekonomi - Energi

    Open letter to Yuval Noah Harari about ”Homo Deus”

    Open letter to Yuval Noah Harari regarding his book ”Homo Deus” there he explores the projects, dream and nightmares that will shape the twenty-first century – from overcoming death to creating artificial life. It asks the fundamental questions: Where do we protect this fragile world from our own destructive powers? I have been reading in your book ”Homo Deus” and I found this line that I think is wrong. ”We have managed to bring famine, plague and war under control thanks largely to our phenomenal economi growth, which provides us with abundant food, medicine, energy and raw materials.” It should…