Ekonomi

Ekonomin och världen på avgrundens rand

Print Friendly, PDF & Email

En intressant analys finns på bloggen ”Nybörjarens guide till samhällskollapsen. Grundorsaken till att det finns problem i det finansiella systemet är att tillväxten i industriländerna sjunker årtionde för årtionde. Och en bra förklaring till detta är att det är grundläggande faktorer i vårt samhälle som gör att vi når en ”peak”, en topp och efter toppen går det utför.
En fantastiskt välskriven artikel som sammanfattar kollapsproblematiken och också förklarar sambandet mellan skuldekonomin och energiläget är Nate Hagens artikel Economics for the future – Beyond the superorganism, som vi skrev om nyligen.

En annan författare som beskriver kopplingen energi och ekonomin är Tim Morgan’s Surplus Energy Economics.
Källa: Ekonomin och världen på avgrundens rand – Nybörjarens guide till samhällskollapsen
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious