• Ekologi - Energi

    Universal Map of Doom och XR

    Gail Zawacki har under längre tid samlat på sig massor om information om statusen för vårt predikament och författat en skrift kallad Doom for Dummies, och gjort en lista på de sju största orsakerna till vårt predikament. Det är många punkter och de ligger inom de tre E:na. 1. Peak Oil (rarely recognizes peak anything else, generally fixated on doomsteading) 2. Ecosystem Collapse (an ecological perspective about pollution, whole systems destruction) Tweet