Sociologi

Frågor inför valet

Print Friendly, PDF & Email

Här kommer ett antal frågor som vi funderar på att ställa till de politiska partierna som ställer upp i valet i höst.

Kan ni komma på fler frågor som vi ska ställa eller omformulera dessa.

Peak oil, är den punkt i tiden då världen uppnår maximal oljeproduktion, en produktion som sedan för alltid kommer minska då nya oljefynd inte längre kan kompensera för den fallande produktionen i gamla fält. En del seriösa bedömare menar att detta skedde år 2008. Hur ekonomin kommer att påverkas då världen går från ca 2 % ökat oljeutbud till en minskning med 6,7 % är en synnerligen relevant fråga! Flera tidigare studier av sambandet mellan oljekonsumtion och ekonomisk tillväxt visar på ett mycket intimt förhållande. Inför det stundande valet skriver vi till er med ett antal frågor och vill veta era åsikter.

 1. Befolkningstillväxt: I Sverige har vi i dag flerbarnstillägg till barnbidraget, hur ser ni på detta?
 2. Hur skulle ett ekonomiskt system se ut som inte är beroende av tillväxten?
 3. Hur ser ni på lokal ekonomier och byteshandel.
 4. Hur ska den alltför höga skuldsättning i världen hanteras.
 5. Vilka alternativa energikällor är realistiska efter PO
 6. Hur ser ett nytt system för livsmedelsproduktion ut, som inte kräver fossila bränslen och endast använda lokala resurser.
 7. När kommer ni att berätta att vi inte kommer att kunna fortsätta med BAU med förnyelsebara energikällor.
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Frågor inför valet

 1. Min fråga är:
  När skall AB Vattenfall sälja av sitt engagement i tysk kärn- och kolkraft, så att bolaget kommer ur pantförskrivningen?

  Förhoppningsvis att dessa kraftverk då kommer att användes i något kastbyte med Eon och Fortum, så att ett antal vattenkraftverk återgår i svensk ägo. Utbyggnad av vindkraft också OK, men i andra hand.

  Jag anser att elförsörjningen är så viktig att den i största möjliga utsträckning bör vara ägd av staten. Då kan vi förhoppningsvis slippa vinterns ockerpriser fler gånger eller att pengarna åtminstone inte försvinner ur landet utan hamnar i statskassan.

  I övrigt är mina inlägg på:
  http://asposverige.se/2010/05/tippingpoint-bland-investerare/
  representativa för mina åsikter.

 2. Hej Bengt!
  Du efterlyste kommentarer.

  1. tycker att Befolkningsfrågan är irrelevant i sammanhanget eller som Hans Rosling säger. Det är inget att oroa sig för eftersom vi inte kan påverka vad som händer. Vi hamnar på 9 miljarder om det naturliga beteendet fortsätter hos dem som redan är födda.

  2. Jag är intresserad att veta hur politiker kan påstå att Sveriges ekonomiska tillväxt inte längre är kopplad till ständig tillförsel av mer energi.
  b.Dessutom vill jag veta om man tycker det är OK att friskriva sig från energi (fossil energi) som används i andra länder för att producera varor som importeras och används i Sverige.
  c. Ska Sverige bortse från indirekt energi, den fossila energi som vi importerar genom produkter.
  3. bör förtydligas så att man tar ställning till om det är bra eller dåligt att bygga upp lokala ekonomier med byteshandel och egen lokalvaluta för att återföra kapital till den lokala ekonomin.
  4. Hur menar ni att skuldsaneringen av de statliga underskotten efter finanskrisen ska genomföras. Kan alla stater öka sin export samtidigt för att sanera underskotten?
  5. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter PO, med förnybara bränslen som biobränsle, vindkraft etc
  6. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på PO. Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?
  7. Vilka uppgifter har ni lagt eller kommer att lägga på Kris- och Beredskapsmyndigheten eller andra myndigheter för att förbereda PO. Vilka andra åtgärder har ni vidtagit eller kommer att vidta?
  8. På vilket sätt kommer ni att berätta och informera om risken för brist på olja/energi inom 5 år?

 3. Vi kanske ska koka ner frågorna till dessa 3, så vi kan redovisa och samman ställa svaren.

  1. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter Peak Oil? och med vad?
  2. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på Peak Oil? Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?
  3. När kommer Peak Oil att finnas med i er planering för framtiden?

Comments are closed.