Sociologi

Olja, hälsa och sjukvård.

Print Friendly, PDF & Email

En artikel i British Medical Journal tar upp sjukvårdens framtid med Peak oil, artikeln inleds med en uppdatering om vad Peak oil är. Den bild som växer fram är att det i England som funderingar och även planeringar har kommit längst.Inom sjukvården kommer mycket av läkemedel, utrustning och engångsmaterial från olja, transporter av patienter, personal och varor är beroende av olja.

Några punkter om framtidens sjukvård från artikeln, och som kommer från workshops man har haft.

 • Alla väsentliga läkemedel görs utan olja.
 • Diagnoser och behandlingar som dra mycket energi eller kostar mycket görs inte längre
 • De viktigaste och bästa behandlingsformerna finns kvar, men inte sådana med marginell nytta
 • All mark används till livsmedelsproduktion, fler jobbar med odling och tillagning av mat.
 • Sjukvården är ransonerad och vissa åkommer behandlas inte.
 • Lokal byteshandel och lokala valutor finns.

Oil, health, and health care — Raffle 341 — bmj.com.

Hur ser det ut i vårt land undra vi, är detta något som man har funderat på inom sjukvården  i landet?

Det kommer att få tas fler tuffa beslut, som ingen kanske reflekterar över i dag hur ser ni på detta undrar vi?

Länken hit har skickats till Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting; Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning; Västra Götalandsregionen; Svenska Läkaresällskapet; Svensk sjuksköterskeförening för att höra deras åsikter.

Uppdaterat 18 sep. Inga kommentarer ännu, även om SvD har ett inlägg om De svåra frågorna som inte riktigt är dessa svåra frågor.

Uppdaterat 6 okt: SvD har i dag en artikel om vårdbristen, en lite föraning till vad som komma skall.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

7 Comments on “Olja, hälsa och sjukvård.

 1. Svårt att veta om det är självbedrägeri eller om det verkligen pågår en förändring. Jag har ju trott att världen långsamt skall sjunka ner i fattigdom, mörker och barbari utan att någon skall våga prata om det, men de senaste veckorna känns det som att det håller på att vända.

  Kanske kommer vi att kunna få uppleva en mer öppen diskussion trots allt? En sådan här rapport hjälper verkligen till.

  Det mesta som gäller framtiden är okänt och går inte att räkna ut, och samhällen formas mest av evolutionära processer som ingen råder över. När det gäller att möta framtidens utmaningar tror jag dock att det är en enorm fördel om vi åtminstone kan låta bli att aktivt ljuga om de få faktorer det faktiskt *går* att veta något om. Energifrågan är en typisk sådan fråga där det mesta går att räkna på med rätt enkla medel.

  En fördomsfri och saklig diskussion är något att drömma om…

 2. Hej Niklas!
  Vad du pläderar för är SUNT FÖRNUFT, som verkar ha peakat för många år sedan. Sunt förnuft har blivit en bristvara som oljan är på väg att bli.
  Varför krångla till det med ”en fördomsfri och saklig diskussion”? Då måste man erkänna problemet och kanske också prestera en lösning som är både fördomsfri och saklig. Bättre då att använda retorik och slagord som dimridåer och dela sorger och bekymmer med andra länder när väl ”olyckan” kommer. Detta skedde under finanskris 1.0 och kommer att ske när finanskris 2.0 inträffar liksom effekterna av peakoil.
  Men jag gillar din trots allt ljusa och hoppfulla tro på framtiden och det mänskliga förnuftet!

 3. Hej Martin,

  Det kan som sagt vara självbedrägeri alltihop…

  Sen tror jag att man måste ha lite förståelse för förnekelsemekanismerna – det är ju ingen vanlig liten schemaändring vi står inför. Det är en total förlust av de förutsättningar som format västvärlden och Sverige sedan 1000-1100 talet, om inte ännu längre tillbaka.

  Hur gör vi när ett ekonomiskt system byggt på lån mot ränta inte längre har förutsättningar att fungera?

  Vi kommer att få ta farväl av alla de institutioner som vi vant oss vid som en del av samhället. Banker, storföretag, bilen… Och de kommer att ersättas av något vi ännu inte vet vad det är.

  Det är närmast självklart att en sådan separationsprocess måste inledas med lite förnekelse!

 4. Hej,
  Tack för ert brev och för en intressant artikel. Socialstyrelsen har berört frågan om oljeberoende i skriften Krisberedskap inom socialtjänstens område: Vägledning för planering (2009), men något mer omfattande arbete angående detta har inte utförts. Huruvida frågan analyserats i enskilda landsting eller kommuner besvaras bäst av landstingen och kommunerna själva.

  Med vänlig hälsning

  Anders Eklund
  Utredare

  anders dot eklund at socialstyrelsen dot se
  Socialstyrelsen
  Avdelningen för regler och tillstånd
  Krisberedskap

Comments are closed.