Sociologi

Risk, Uncertainty and Transformation in a time of Crisis

Print Friendly, PDF & Email

One of the world’s leading scholars on the intersection of environment, security and crisis, Prof. Thomas Homer-Dixon of the University Waterloo in Canada joins Think Globally Radio this Sunday for an in-depth discussion reflecting his latest thoughts on climate change, cultural transformation and the nature of risk and uncertainty in the modern world.

Söndag kl 19:00 på THS Radio 95.3 FM i Stockholm och kl 16:00 på 103.1 FM in Göteborg. Avsnitten kan sedan avlyssnas då dom ligger arkiverade.

www.thinkgloballyradio.org.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Risk, Uncertainty and Transformation in a time of Crisis

  1. Jordbruk är inte bara energiintensivt utan också väldigt kapitalkrävande.Med kopplingen tillväxt-energi i åtanke är frågan vilka jordbruksföretag klarar Peak oil?

    jordbruk kräver kunskap.I Gunnar Lindstedts vision blir det väldigt många som behöver utbildning relativt snart.En utbildning som också innebär praktik,inte minst när det gäller djurskötsel.
    För varje dag blir vi allt färre som kan erbjuda just det.

    Lantbrukets organisationer verkar sakna all insikt om Peak oil.Tråkigt,då vi skulle kunna vara ledande i den kommande omställningen.
    För att citera Gunnar Lindstedt.-Jordbruk kommer återigen att bli den viktigaste näringen.

Comments are closed.