• Sociologi

    25 länder som blir pressade av livsmedelsbrist

    En lista på de värsta drabbade länderna när nästa livsmedelskris kommer. Från en ny rapport från den Japanska investment banken Nomura. De vanliga länderna, men även ett i vårt närområde och finnas metropol finns med. The 25 Countries That Will Be Screwed By A World Food Crisis. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet