• Ekonomi - Energi

    Martenson och Keiser: Peak Oil kolliderar snart med skuldkrisen!

    Ett intressant samtal mellan Chris Martenson och Max Keiser om Peak oil och Peak Debt. Cris får rätt mycket tid att förklara hur ekonomi och energi hänger ihop. Detta samband verkar nästan inga ekonomer eller politiker förstå. Chris on Max Keiser: Peak Oil Is About to Collide with Our Debt Crisis – Blogs at Chris Martenson. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet