• Ekologi - Energi

    Fracking orsakar skador på grundvattnet

    Det har blivit populärt att starta utvinning av bland annat naturgas med hjälp av hydraulisk fracking när man sprutar ner vatten med sand och olika kemiska ämne i berggrunden för att få ut mer gas från områden med skiffergas. Ett forskarlag har undersökt vatten från många källor och funnit förhöjda mängder med methangas i många prover. Det finns även fall med att kemikalier som används har kommit ut i naturen. Vi kommer ihåg Hallandstunneln och Rhoca-Gil skandalen ett annat kemiskt ämne som användes för att täta berget. Report links fracking to tainted drinking water | Reuters. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]…