• Energi

    Oljepriset: Im westen nichts neues…

    Oljepriset ligger envist kvar på sin historiskt sett höga nivå; 1 fat råolja av Brent-kvalitet kostar ca 106 $/fat, med stabil dollarkurs och stabilt guldpris runt 1600 $/uns.  Utvinningen av alla flytande kolväten ligger alltjämt runt 90 Mfat/dag, men detta inkluderar som bekant bio-bränslen, extra tung olja etc. vars utvinning själv förbrukar olja. Eurozonen tar stryk, USA har näsan precis över vattenytan, och Ryssland/ Asien/ Sydamerika rullar på, om än med något svagare tillväxt än väntat. Den svenska exportindustrin lever bra på utvecklingen utanför EU, detta är vad som räddar den svenska ekonomin. Ökningstakten av svenska hushållens skulder förtsätter mattas…