• Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

    Birger Schlaug har fått nya? insikter om energi och utsläpp!

    Mörkret i denna tunnel vad energi är och att energi inte går att producera (endast konsumera) tycks vara helt omöjlig att utrota. Gamla föreställningar och självbedrägeri verkar vara det som gäller för ”energibegreppet”, när det används! Birger Schlaug har helt rätt. Samtidigt kan man undra varför han säger det först nu. Förstod inte Birger S termodynamiken när han var språkrör? Han var ju ändå företrädare för ett parti som utgick från miljön och konsekvenserna av övermäktig resursanvändning av t ex energi?! Och dessutom borde han flera gånger fått inbjudan att deltaga på de seminarier som DNS (Det Naturliga Steget) höll…