Diverse - Politik

Trafikverket avvecklar sitt engagemang i Förbifart Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Efter lång och idogt arbete från oss så har Trafikverket kommit fram till det som vi sagt länge att när leden är färdigbygd så kommer den inte att behövas. Så nu har Trafikverket överlåtit delar av projektet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB som kommer att bygga och använda vissa delar av tunneln som beredskapslager och även inrätta ett plats för nödboende. Man kommer även att bygga ett antal vindkraftverk som inte är inkopplade på nätet utan som levererar sin el direkt till elackumulatorer för uppvärmning av dessa utrymmen. Detta då det blir okänsligt för elnätstörningar. Blir detta en bra lösning så kommer fler tunnlar att tas i anspråk när trafiken inte behöver dom längre.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Trafikverket avvecklar sitt engagemang i Förbifart Stockholm

 1. Leden kommer inte att behövas, säger Trafikverket!

  Här behövs referenser som gör att det ni påstår blir mer evident.

  Har myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit över en del av ansvaret för att bygga och använda vissa delar av tunneln som beredskapslager och även inrätta ett plats för nödboende?

  Var kan man se detta avtal? Finns det mer som stödjer påståendet?

  /scar

 2. Ja just det, idag får man ju se upp. Tack för att du påminde mig.

 3. Platsen för de blivande stötvågsportarna skulle kunna maskeras som cykelbaneramper!!!!

Comments are closed.