Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Hur hänger psykopatiska företag ihop med Peak Oil?

Print Friendly, PDF & Email

”Psykopatiska företag agerar möjligen efter långsiktiga strategier men definitivt efter kortsiktiga mål. För att nå dessa mål agerar de på ett sätt som är typiskt för psykopatiska personer. Här lägger psykologen ut texten på ett bra sätt under de sju minuter som han pratar men min tolkning av det som har hänt under de senaste två seklerna är att vi dvs de större företagen har missbrukat krediter och olja för att få uppleva den kick som tillväxten ger. I detta missbruk har både kapitalägare, politiker och småföretagare/lantbrukare/lönearbetare dragits in därför att alla har kunnat njuta av denna kick om än i varierande grad”……

skriver Oscar Kjellberg ekonom och tidigare vd för JAK Medlemsbank, med anledning av en publicerad video av Dr Robert Hare. En av världens mest framstående forskare och praktiker inom psykopati och sociopati.


Oscar Kjellberg fortsätter: ”Skuldsättningsgraden hos kredittagarna och oljeberoendet hos alla, har vuxit till höga nivåer. Det har medfört en historiskt sett extremt hög nivå både i form av skuldsättningsgrad och i oljeberoende (83 % av den globala energitillförseln hämtas från fossila källor).

Nu har vi nått nivåer som skrämmer. Vi nådde oljetoppen för konventionella oljor 2005 och när priset på oljan blev ohållbart hög 2007 började systemet spricka och den privata sektorn kunde inte klara sina åtaganden i form av amortering och ränta. En global finansiell kris utvecklades vilket i hög grad berodde på att man i USA nådde Minskypunkten och att de hade skapat finansiella värdepapperiseringsprodukter baserade på deras lokala krediter som fött en lokal fastighetsbubbla.

Detta drabbade naturligtvis både långgivare och låntagare och, när centralbankernas räntesänkningar till nollnivå inte gav önskad effekt började etablissemanget en räddningsaktion. Denna syftade till att skydda dem själva och omfattade en rad åtgärder. Dels justerades regelverket för hur banker och kreditinstitut ska redovisa sina tillgångar och skulder, dels köpte centralbankerna ut de giftiga tillgångarna hos banker och kreditinstitut till fulla bokförda värdet. Därefter fick bankernas ägare och (i USA) deras fruar låna till nollränta det som de ansåg att de behövde.

När inte detta har räckt till för världens största ekonomi, USA, har privatägda FED börjat trycka pengar som de lånar direkt till finansdepartementet. (Det hör till saken att det finns en svängdörr mellan dessa två. Personalen jobbar ibland i departementet, ibland i FED. Det är enkelt att byta jobb, det är enkelt att solidarisera sig med gänget och det gagnar naturligtvis inte staten USA eller dess folk utan syftar istället till att beröva dem på deras kvarvarande förmögenheter.)

Vi har passerat peak oil dvs produktionen av konventionella oljor har börjat minska. Det markerar en punkt där det inte längre är möjligt att öka energisektorns energinetto. Det betyder att samhället måste avsätta allt större andel av sina totala resurser för att utvinna den energi som den behöver för att driva, underhålla och ersättningsinvestera realkapitalet i vårt nuvarande samhälle.

En missbrukare har möjligen en långsiktig strategi men i högsta grad ett kortsiktigt mål, nästa kick. De stora börsnoterade bolagen har naturligtvis långsiktiga strategier men deras mål, deras ledningars mål, är att övertyga marknaden om att de inte bör sälja aktierna utan ligga kvar därför att det är bästa sättet att hålla uppe avkastningen på deras egna kapital dvs det egna kapitalets (ekonomiska) tillväxt. Det är den kicken som placerarna på börsen jagar.

Ekonomisk tillväxt representerar en växande befolkning och en växande per capita-förbrukning av energi och materia. Det innebär en växande belastning på naturen som bygger upp de resurser som vi bryter ner när vi lever. Tillväxten har fört oss över den punkt, den bärkraft som naturen har. Den klarar inte längre av att ta hand om våra nerbrytningsprodukter och använda dem för att bygga upp nya resurser som vi kan leva av. Vår kultur har blivit för stor och fortsatt tillväxt gör oss ännu mer för stora. Om vi inte krymper vårt samhälle så kommer moder Natur att se till att vi krymper.

Peak Oil är alltså en epokgörande händelse. Psykopatiska företag och politiker eller åtminstone ett näringsliv och en politisk klass som uppvisar ett psykopatiskt beteende har, genom sitt missbruk, lett oss till en situation där en anpassning till verkligheten är ganska nära förestående.

Inte vet jag om det här är begripligt för mina kritiskt tänkande vänner men nu har jag i alla fall försökt beskriva den historiska logik som knyter samman de börsnoterade företagens agerande med det beteende som psykologer försöker behandla hos privatpersoner.”

Och kanske omfattar de psykopatiska dragen även stater vilket vi ser i USA.

I denna video, publicerad den 26 april 2013, förklarar filmaren Robert Greenwald varför Obamas administration intagit en sådan hård attityd mot uppgiftslämnare, sk whistleblowers, Hur dessa som räddade soldater bor kvar i Irak, hur företaget Lockheed Martin gjorde defekta fartyg till Kustbevakningen , de självbevarande instinkterna som finns inom ”National Security State”, varför CIA-torterare går fria medan dem som utsätts för tortyr sätts i fängelset och varför whistleblowers får fler möjligheter och ”National Security State” får allt mer utrymme att övervaka människor.

—————————

Dr Robert Hare är en av världen mest framstående forskare och praktiker inom psykopati och sociopati. I den här videon, går Dr Hare igenom de kliniska mått som används för att bedöma  psykopati hos individer och använder dessa för att bedöma beteendemönster hos  postmoderna multinationella företag. Hans dom smickrar knappast dagens näringsliv. Det genomsnittliga företaget är psykopatiskt, men det överraskar dig säkert inte.
Tillämpningen kan användas på alla typer av organisationer, offentliga eller privata. Det går att läsa mer om Dr Hare utmärkta arbete på hans egen hemsida:.
För hans studier om sociopati och kriminell psykopati, har Dr Hare arbetat mycket med Dr Paul Babiak, en expert på HR-utveckling

Dr Hares utgivna böcker:
”Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us”:
”Snakes in Suits: When Psychopaths go to Work”:

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Hur hänger psykopatiska företag ihop med Peak Oil?

  1. Jag antar att psykotiskt i texten är skrivfel. Annars red ut begreppen för att undvika förvirring. Hälsningar Staffan Lindberg

  2. Den här passagen har jag svårt att förstå, den verkar vara konstigt skriven.

    Hur dessa som räddade soldater bor kvar i Irak, hur företaget Lockheed Martin gjorde defekta fartyg till Kustbevakningen , de självbevarande instinkterna som finns inom ”National Security State”, varför CIA-torterare går fria medan dem som utsätts för tortyr sätts i fängelset och varför whistleblowers får fler möjligheter och ”National Security State” får allt mer utrymme att övervaka människor.

  3. Översättningen är inte kristallklar, dessvärre. Vad som avses är att whistleblowers bor kvar i Irak och vågar inte återvända till USA bl a för att ha avslöjat att Lockheed Martin gjorde defekta fartyg till Kustbevakningen. Sen har vi instinkten hos säkerhetsstaten att bortse från CIA-torterare, men sätta de som utsätts för tortyr i fängelse. Samtidigt som det ges fler tillfällen att bli whistleblowers ökar utrymmet att övervaka människor inom staten, Ungefär

Comments are closed.