• Energi

    Leigh Goehring and Adam Rozencwajg join Grant’s Current Yield Podcast

    En podcast från Grant’s om energi och då speciellt om USA skifferolja som enligt denna analys håller på att förändras. Det kommer fler tecken på att detta från olika hål. Peak Oil har inte försvunnit utan är åter här. [Podcast] Apple stock worth more than the entire energy sector? In this podcast with Grant’s Interest Rate Observer, we talk declining U.S. shale production growth and a changing global energy landscape. Tweet