• Energi - Sociologi

  Nate Hagens: The Collision – RADIO ECOSHOCK

  Det finns en längre intervju med Nate Hagens om hans senaste artikel som vi skrev om i höstas. Här beskriver han lite hur ”superorganismen” fungerar. Detta ingår som han ser det i en ny gren av forskningen ”system ekonomi”. The real problem of humanity is the following: we have paleolithic emotions; medieval institutions; and god-like technology. Nate ser inte att vi frivilligt kommer att gör de förändringar som behövs för att rädda oss. Vi är för inbäddade i fossil energi, för vem vill ge upp miljarder energislavar som vi har. Tweet

 • Politik

  Bulletin of the Atomic Scientists

  Doomsday Clock ställdes i dag from till 100 sekunder före 12. Det var förut 2 minuter i. Här finns en sammanställning av alla förändringar som varit. Källa: Current Time – Bulletin of the Atomic Scientists __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet

 • Energi

  Frukostseminarium 20 februari: EU-kommissionen och den gröna given!

  EU-kommissionen presenterade nyligen den gröna given (The Green Deal), en satsning för hur Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen till 2050. Den ger förslag på en högre målsättning jämfört med dagens klimatmål och en reformering av systemet för utsläppshandel. Källa: Frukostseminarium 20 februari: EU-kommissionen och den gröna given Tweet

 • Energi

  10 års utgivning!

  I dag är det 10 år sedan vi startade vår blog här på ASPO. Sedan dess har vi skrivit över 960 inlägg i en mängd ämnen som rört sig runt de tre E:na Energi, Ekologi och Ekonomi. Detta var det första inlägget den 19 januari 2010. Tweet

 • Ekonomi

  Ekonomin och världen på avgrundens rand

  En intressant analys finns på bloggen ”Nybörjarens guide till samhällskollapsen. Grundorsaken till att det finns problem i det finansiella systemet är att tillväxten i industriländerna sjunker årtionde för årtionde. Och en bra förklaring till detta är att det är grundläggande faktorer i vårt samhälle som gör att vi når en ”peak”, en topp och efter toppen går det utför. Tweet

 • Energi

  Begränsningar för grön energi!

  För att möta Parisavtalet så måste vi totalt förändra vårt energisystem, vilket kommer att kräva mycket mer utvinning av olika ämnen, som koppar, silver, bauxit, nickel, zink mm. I en rapport från Världsbanken ”The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future” går rapporten igen vad som kan behövas. Men ”grön energi” är inte så oskyldig som det låter. Det ser inte ut som dessa ämnen skulle ”ta slut”, men utvinningen kommer att kräva mer energi (olja) som troligtvis snart nåt sin peak. Den stora fara är istället denna ökning skulle bara förstärka ett redan svårt läge…