• Ekologi - Ekonomi

    Albert A. Bartlett är död

    Dr Albert A. Bartlett gick bort den 7 september, han blev 90 år gammal. Han är mest känd för att oförtröttligt ha förklarat att exponentill tillväxt inte är hållbart på en ändlig planet, och att hållbar tillväxt är en oxymoron. Det går att se många av hans föredrag på nätet den mest berömda är denna. Ett av hans berömda citat, ”the greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function” Tweet

  • Ekonomi

    70 regeln.

    Procentuell tillväxt eller exponentiell tilllväxt är något som vi alla behöver förstå. För inget kan växa till himlen i ett slutet system och vi lever i ett slutet system, och jorden är ett sådant system. Och som Dr. Bartlett har sagt, ”Den största brist som den mänskliga rasen har, är vår oförmåga att förstå exponentiella funktionen.” Tweet