• Ekologi

  Sammanfattning på vårt predikament.

  Hugh Montgomery gör här en kort, 40 minuter, sammanfattning av vårt prekära läge och beskriver hur mycket resurser som jordens befolkning kräver.  Och då har inte kommit in på minskande energimängder eller den växande skuldbubblan. Ett sitat från honom: Without climate change we are in terrible terrible trouble. If you add in climate change our situation becomes absolutely desperate. Tweet

 • Ekologi - Energi - Sociologi

  Om hållbarhet med Jack Alpert

  Jack Alpert har gjort en kort presentation om hållbarhet (Sustinability) ett ord som används av många som inte förstår vad innebörden är. Vad många inte heller förstår att det inte finns någon skala för hållbarhet som lite eller mycket hållbarhet, det är antingen eller. I denna presentation så förklarar Jack att för att leva hållbart så måste vi leva på en nivå så att vi inte konsumerar mer energi och andra förnybara resurser fortare än vad naturen bildar dessa, och vi måste återvinna 100% av icke förnybara resurser, och vi får inte släppa ut mer avfall än vad naturen kan…

 • Ekologi - Energi

  Om Jord-Rymd batteriet.

  I en intressant artikel ”Human domination of the biosphere: Rapid discharge of the earth-space battery foretells the future of humankind” i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Där författarna beskriver hur jorden är att likna vid ett batteri. Pluspolen i batteriet är jorden med dess lager av biomassa (levande och fossilt) som underhållsladdas av det årliga flödet av diffust solljuset som omvandlas till högvärdigt kemisk energi. Den negativa polen är rymden dit all värmestrålning till slut hamnar. Vi människor laddar nu ur batteriet snabbare än vad som underhållsladdningen ger och har gjort detta sedan vi började bli jordbrukare…

 • Energi - Sociologi

  Växande städer!

  FN’s World Urban Forum 5 startar i morgon i Rio de  med 16 000 anmälda deltagare. Redan i dag bor 50 % av jordens befolkning i städer, och om 50 år så kommer över 65 % att göra det. Och som det står i broschyren  för mötet så är detta dom viktiga punkterna. Tweet